nieuws

Intelligente walsen ‘zien’ gehele wegdek

bouwbreed

Het voorkomen van overbodig walsen, een lager brandstofverbruik en minder slijtage van de wals. Dat zijn volgens Belgische onderzoekers enkele voordelen voor de aannemer van een systeem dat de mate van verdichting van asfalt tijdens het werk continu meet.

Beter asfalt door temperatuurmeting tijdens werk

Het monitoringssysteem is in opdracht van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) in de praktijk beproefd op de N70 bij Lokeren. Het project ‘Intelligente walsen’ is uitgevoerd in samenwerking met de Belgische vereniging voor Asfaltproducenten, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en vier producenten van walsen. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering dat de intelligente walsen niet of nauwelijks worden gebruikt. De wegenbouwers zouden de toegevoegde waarde van de slimme systemen nog niet zien.

Volgens de onderzoekers is aangetoond dat de machinist, door middel van doorlopende temperatuurmeting tijdens het werk, waardevolle informatie op zijn scherm krijgt over de toestand van het asfalt waar hij overheen rijdt. Zo kan hij tijdig zijn walspatroon bepalen en indien nodig aanpassen. Hij kan bijvoorbeeld eerst de plekken walsen waarvan de temperatuur de ondergrens nadert. Zo wordt voorkomen dat zones bij een te lage temperatuur worden gewalst, wat een inferieur wegdek oplevert.

Groot voordeel van de intelligente meetsystemen is dat het controle achteraf door middel van kernboringen overbodig maakt, zo constateren de onderzoekers. Bovendien zouden dergelijke boringen slechts een beeld geven van een deel van het op te leveren wegdek en niet van het geheel. Met de meetgegevens van de slimme walsen krijgen de opdrachtgevers een beeld van de verdichtingskwaliteit van het gehele asfaltoppervlak.

Professionalisering

In Nederland doen elf wegenbouwbedrijven in samenwerking met de Universiteit Twente onder de titel ASPARi (Asphalt Paving, Research & Innovation) onderzoek naar verdere professionalisering van het bouwproces van asfaltwegen. Hierin past ook het Vlaamse onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van het asfaltwegdek.

“Het is een voortschrijdende ontwikkeling “, zegt Evert de Jong van branchevereniging VBW. Hij volgt het onderzoek naar de intelligente wals met grote belangstelling. “Vooral de hoogwaardige geluidreducerende deklagen wil je niet kapotmaken door erin te boren. Dat heeft al gauw grote effecten op de kwaliteit.”

Reageer op dit artikel