nieuws

Europese Commissie betrekt markt bij verduurzaming

bouwbreed

Gegevens om gebouwen echt duurzaam te maken, ontbreken. In een marktconsultatie gaat de Europese Commissie marktpartijen vragen hoe zij aankijken tegen grond-
stoffen, watergebruik en recycling.

Nu bestaat de duurzaamheidsgraad voornamelijk uit de energiezuinigheid van een gebouw, maar de commissie wil ook de gebruikte materialen, afvalproductie en het gebruik van water meewegen. Daarbij wil ze de gehele levenscyclus onder de loep nemen; vanaf het delven van de bouwmaterialen tot de sloop en het recyclen van de bouwdelen.

De talloze databanken die reeds voorzien in dergelijke informatie, zijn volgens de commissie niet goed bruikbaar. De huidige standaarden lopen te veel uiteen in meetmethode, indicatoren en scope. Bovendien hanteren landen verschillende normeringen. “De aangeboden gegevens zijn incompleet en niet transparant en dus onvergelijkbaar”, stelt de Europese bestuurder. Door informatie en indicatoren van duurzaamheid te verzamelen, te uniformeren en transparant aan te bieden, wil de commissie het bewustzijn van gebruikers vergroten en de milieu-impact van gebouwen verminderen.

Gebouwen nemen steeds meer ruimte in, terwijl de vraag naar duurzame gebouwen geen gelijke tred houdt, constateert de commissie. Dit komt onder meer doordat eindgebruikers niet altijd bewust zijn of de financiële middelen ontberen. Daar komt bij dat de afvalmarkt nog niet dusdanig is georganiseerd dat daar een substantiële stroom constructiemateriaal uit voortkomt. Tegengestelde belangen spelen de afvalsector parten, bovendien hebben marktpartijen onvoldoende vertrouwen in de kwaliteit van gerecycled bouwmateriaal.

De Europese Commissie wil de resultaten van de consultatie begin 2014 bekendmaken.

Reageer op dit artikel