nieuws

Duurzame bouwers melden zich bij SER

bouwbreed Premium

Grote bouwbedrijven, toeleveranciers en ingenieursbureaus bemoeien zich actief met het nationaal energieakkoord. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) die in bezit is van dagblad Cobouw.

Twijfels over inzet Bouwend Nederland bij energieakkoord

Partijen zoals Volker Wessels, Unica, Heijmans, Dura Vermeer en Strukton vrezen een halfbakken akkoord. Ze willen een progressievere aanpak als het gaat om het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Eind juni schreven ze een brandbrief aan Wiebe Draijer, voorzitter van de SER via de Groene Zaak, een groeiende beweging van vooruitstrevende banken, bouwers, architecten, installateurs en andere ondernemingen.

“De consequenties van een nationaal energieakkoord zijn enorm en de noodzaak voor transitie in deze markt wordt in het SER-proces structureel onderschat. Het conceptakkoord dat nu voor de gebouwde omgeving op tafel ligt, wordt door deze bedrijven gezien als beslist niet ambitieus genoeg”, staat in de brief.

De brief is opvallend, omdat Maxime Verhagen onlangs in Cobouw verkondigde dat de bouw als één front optrekt als het gaat om het energieakkoord. De brief staat haaks op die verklaring. Meerdere bronnen bevestigen dat de brief kan worden gezien als kritiek op Bouwend Nederland dat de onderhandelingen voert namens de uitvoerende bouw. Zij constateren dat Bouwend Nederland zijn oren te veel laat hangen naar werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die zou weer vooral staan voor de belangen van Shell en de industrie van kolencentrales, olie en gas. Inzetten op eenmalige isolatiesubsidies, zoals Verhagen doet, zou getuigen van het feit dat Bouwend Nederland visie ontbeert. “Wij herkennen dat beeld absoluut niet”, laat Bouwend Nederland in een schriftelijke reactie weten. “Duurzaam bouwen is de toekomst.”

De inzet van Bouwend Nederland is tot de dag van vandaag hoe dan ook anders dan die van de kritische bedrijven. Bouwend Nederland zet naast nieuwe subsidies in op invoering van een betrouwbaar energielabel en een revolverend fonds. Het verzet streeft stevige prikkels na voor woningeigenaren en vastgoedbeheerders.

> Pagina 2: ‘misschien Tijd voor minister van energie’

Reageer op dit artikel