nieuws

Commissie onderzoekt samenwerking waterketen

bouwbreed

De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen zal onder de loep worden genomen door de Visitatiecommissie Waterketen. De commissie staat onder leiding van oud-minister Karla Peijs en telt in totaal zeven leden.

Dat maakt het ministerie van Infrastuctuur en Milieu bekend. Tot eind volgend jaar beoordeelt de commissie de gang van zaken bij zestig regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Waar de samenwerking niet vlot verloopt, zullen de participanten worden aangespoord verbeteringen aan te brengen.

Door samen te werken wil de overheid vanaf 2020 jaarlijk 450 miljoen uro besparen. Volgens minister Schultz van Haegen is de commissie een stok achter de deur. “Eerst brengt ze de voortgang in kaart, zodat we in een vroeg stadium weten of partijen genoeg doen om de doelen in 2020 te bereiken”, zegt de bewindsvrouw. “Daarna zal de commissie in een tweede stap de achterblijvende partijen bezoeken en adviseren hoe het beter kan.”

Nadat in 2010 bleek dat de kosten van het vervangen van riolen en de zorg voor de kwaliteit van water binnen tien jaar zouden stijgen tot 600 miljoen euro per jaar, werd besloten tot meer efficiency in de waterketen. Hierdoor kan de kostenstijging fors worden teruggebracht, te weten met 450 miljoen euro.

In de winter van dit jaar wordt een eerste rapportage verwacht. Het eindrapport wordt een jaar later verwacht. De commissie ontstond door het Bestuursakkoord Water, afgesloten tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Reageer op dit artikel