nieuws

Claim uw recht op herstel

bouwbreed Premium

Het indienen van een “gave” inschrijving is een kunst. Vaak vergt het veel van een organisatie om de inschrijving tijdig en volledig klaar te hebben. Een finale controle van alle documenten schiet er nog wel eens bij in. En dan ontbreekt er soms wat of worden verkeerde of onvolledige bijlages meegezonden. En wat zou het […]

Het indienen van een “gave” inschrijving is een kunst. Vaak vergt het veel van een organisatie om de inschrijving tijdig en volledig klaar te hebben. Een finale controle van alle documenten schiet er nog wel eens bij in. En dan ontbreekt er soms wat of worden verkeerde of onvolledige bijlages meegezonden.

En wat zou het dan toch fijn zijn als u door de aanbesteder wordt geattendeerd op uw fout en u een tweede kans krijgt. Dat mag namelijk als het een eenvoudig te herstellen gebrek betreft en het herstel de concurrentie niet vervalst.

Aanbesteders nemen meestal in de aanbestedingsdocumenten op dat een opdrachtgever “kan” verzoeken om herstel of opheldering. Ofwel, hij “kan” het ook niet doen. Vaak wordt het gezien als een gunst, een eenzijdig recht. Maar dat is het niet helemaal, zo blijkt uit deze recente zaak.

Inschrijvers werd de keuze gelaten om ofwel bij inschrijving over de juiste (hoogte van) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken, danwel te verklaren daarover bij definitieve gunning te beschikken. Als werd gekozen voor optie 1, dan moest het polisblad worden overgelegd.

Eén inschrijver sloot per ongeluk het verkeerde polisblad bij met te weinig dekking. De aanbesteder bood de inschrijver geen herstelkans. Dat liet de rechter niet toe: “Geen weldenkende inschrijver zal immers alle moeite en tijd steken in een inschrijving om voor een opdracht in aanmerking te komen en tegelijkertijd een bewijsstuk overleggen waaruit blijkt dat hij niet aan een gunningseis voldoen en dat tot uitsluiting van gunning moet leiden.”

De aanbieder had moeten begrijpen dat toen hij het polisblad ontving met een te laag bedrag, er iets niet klopte. Vervolgens had hij om opheldering moeten vragen en herstel moeten toestaan “als goede aanbestedende dienst”.

Niet “mogen”, maar “moeten”, dus!

Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen, dus gebruikt u de vakantieperiode eens om na te denken over een goed inschrijvingscontrolesysteem. En wie u daar ná de vakantie eens verantwoordelijk voor gaat maken. Dat scheelt een hoop herstelwerk.

Reageer op dit artikel