nieuws

‘Beleid moet consistent zijn’

bouwbreed Premium

Als de overheid het doel van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 wil halen, dan is consistent langjarig beleid nodig. Dat schrijven onderzoekers van Dune Works en ECN in een rapport.

Onderzoekers willen dat overheid duurzame energie meer tijd geeft

De politiek verwacht te vaak snelle resultaten van maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Als snel succes uitblijft wil zij de maatregelen aanpassen. Fout, vinden de onderzoekers. Maatregelen kennen kinderziektes die overwonnen moeten worden en hebben hun tijd nodig om neer te dalen bij de bevolking die er iets mee moet.

Het gevolg van die continu wijzigende maatregelen is dat de burger niet meer weet waar hij aan toe is en dus op zijn handen blijft zitten. “De drang naar verandering en vernieuwing – mede het gevolg van de politieke horizon die maximaal vier jaar verderop ligt – creëert echter vaak stijlbreuken, met als gevolg dat consumenten of burgers niet meer weten waar ze aan toe zijn. De ene na de andere aanpak wordt vroegtijdig afgeserveerd als achterhaald of onsuccesvol en burgers worden weggezet als onwillig en onverschillig”, zeggen de onderzoekers.

Soms maakt de overheid het zo bont dat zij van haar eigen doelstellingen een lachertje maakt. Als voorbeeld geeft het onderzoek de campagne ‘Het nieuwe rijden’. Daarin wordt zuinig rijden gepromoot door de overheid die vervolgens de maximumsnelheid verhoogt naar 130 kilometer per uur omdat dit voor meer rijbeleving zorgt.

“Hoeveel mag dan van de burger verwacht worden in termen van vrijwilligheid, plichtsbesef en vertrouwen in instituties”, vragen de onderzoekers zich af.

Volgens hen zijn er vier mogelijkheden om energiebesparing te versnellen. Het installeren van bouwkundige maatregelen (isolatie en dubbel glas), installeren van hernieuwbare energieopties (bijvoorbeeld zonnepanelen), aankoop van zuinige apparaten en zuinig gebruik van woning en apparaten

Gedragsverandering

De potentie van de eerste drie is het grootst, al moet de vierde niet onderschat worden. In 2009 is die laatste geschat op 15 procent mits de noodzakelijke gedragsverandering plaatsvindt. Bij de eerste drie gaat het om een investeringsbeslissing die gedaan wordt op basis van de stand van de eigen financiën en het vertrouwen dat er is in de toekomst.

Op dit front is beleid dan wel subsidie lang niet altijd nodig. De actie ‘Wij willen zon’ van Urgenda heeft dat aangetoond. Dat heeft geleid tot collectieve aankoop van zonnepanelen, die daardoor nog goedkoper werden, met korte terugverdientijd.

Reageer op dit artikel