nieuws

Bedrijventerreinen te kust en te keur

bouwbreed Premium

Wie een kavel zoekt op een bedrijventerrein, kan vrijelijk kiezen. Inmiddels is het aanbod landelijk ongeveer 25 keer zo groot als de vraag.

Het totale oppervlak aan uitgeefbaar bedrijventerrein lag begin dit jaar op circa 9500 hectare. Arcadis becijferde dit in opdracht van het ministerie van I&M en de provincies in het kader van het jaarlijkse IBIS-onderzoek naar de planning en uitgifte van werklocaties. De uitgifte in 2012 bleef beperkt tot 375 hectare bedrijventerrein en 37 hectare zeehaventerrein.

Daarmee is de uitgifte van bedrijventerreinen vorig jaar wel iets gestegen ten opzichte van 2011, toen de teller bleef steken bij 334. De uitgifte van zijn haventerreinen daarentegen was opvallend veel minder dan de 298 hectare die in 2011 werd uitgegeven. De hoge score in dat jaar had te maken met de (naderende) ingebruikname van relatief grote nieuwe havengebieden in Zeeland en Rotterdam.

Opvallend bij de cijfers over nieuwe terreinen is de verdubbeling van de uitgifte in Noord-Brabant. Die ging van 64 hectare in 2011 naar 120 hectare in 2012.

In totaal is per 1 januari 2013 sprake van een bruto-oppervlak van 81.868 hectare bedrijventerrein en 11.545 hectare zeehaventerrein.

Reageer op dit artikel