nieuws

Banken moeten opgave VvE’s vaart gaan geven

bouwbreed

Verenigingen van eigenaars (VvE’s) van appartementen moeten voor leningen voor onderhoud en woningverbetering een redelijker beroep kunnen doen op banken, stelt Platform31. Dit ter stimulering van de aanpak van de onderhoudsopgave.

Ui t het onderzoek Alternatieve Financieringsvormen VvE’s dat onder auspiciën van deze organisatie is uitgevoerd, komt naar voren dat de risico’s voor banken erg klein zijn. Vooral VvE’s in oudere voormalige huurcomplexen kampen met een grote opgave. Sparen voor een gevulde onderhoudspot via de vaste maandelijkse bijdrages van de leden duurt relatief lang. Leningen blijken een aantrekkelijk alternatief, ook voor de geldverstrekkers.

Uit het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat alle leningen die door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) afgelopen vijftien jaar werden verstrekt aan VvE’s, zijn terugbetaald. Platform31 hoopt banken op de criteria voor leningen aan VvE’s gaan heroverwegen. In principe kunnen de VvE’s al bij banken terecht voor een lening, maar tegen dusdanige voorwaarden, waaronder een hoge rente, dat dit in de praktijk nauwelijks gebeurd. Terwijl volgens cijfers van de organisatie VvE Belang wel circa 30 procent van de VvE’s een financier zoekt om werkzaamheden aan de gebouwen tijdig te kunnen uitvoeren.

“Onze conclusie is dat leningen aan VvE’s vrij risicoloos zijn voor een financier”, onderstreept Hanneke Schreuders, projectleider namens Platform31. Mochten er toch problemen ontstaan, dan zijn er nog twee wegen om het geld terug te krijgen. Op de eerste plaats is de vereniging verantwoordelijk en dus aanspreekbaar. De appartementseigenaren zijn verplicht het geld gezamenlijk bijeen te brengen. En, mocht dat misgaan, dan zijn ook nog alle individuele eigenaren op basis van hun zogeheten breukdeel aanspreekbaar, weet ze.

Reageer op dit artikel