nieuws

Balanceren met bouwputten voor het Mauritshuis

bouwbreed Premium

Om risico’s beheersbaar te houden is de nieuwe ondergrondse ontsluiting voor het Mauritshuis gerealiseerd in drie gescheiden bouwputten. Elke bouwput vergde andere technieken. Onderwijl moest de Gouden Koets ongestoord passeren en het torentje van de minister-president bereikbaar blijven.

< Vervolg van pagina 1

De tweed e bouwput besloeg een deel van de Korte Vijverberg, de straat waaronder de verbinding wordt gemaakt tussen het Mauritshuis en het nieuwe pand aan het Plein. Daar paste aannemer Volker Staal en Funderingen de soilmixtechniek toe. Met frezen werd een waterdichte wand gecreëerd tot zo’n 16 meter beneden maaiveld. Het ontgraven moest in stappen gebeuren omdat er geen plek was voor het materieel om te manoeuvreren pal naast de entree van het Binnenhof. Een kraan pikte het zand op van de bodem en liet het een stukje verder weer in het water plonzen, waar een tweede kraan het oppikte die het in de vrachtwagen legde om af te voeren.

De meest complexe van de drie putten was volgens projectleider Jens de Vries van VSF de put onder het pand Plein 26. Dit jarendertigpand was gefundeerd op staal en de bestaande kelder moest een paar meter worden uitgediept zonder verzakkingen. Daarvoor is het pand op jetgroutkolommen geplaatst en is de bakstenen gevel over de onderste verdieping overgenomen met stalen kolommen. Er deden zich geen zakkingen voor groter dan 2 tot 3 millimeter. De CSM-wand is inmiddels doorgebroken, net als de wand van de bestaande kelder onder het plein voor het Mauritshuis. Daarmee zijn de twee panden ondergronds verbonden en kan de afbouw van start.

Reageer op dit artikel