nieuws

Babyboomgeneratie wil woning alleen verlaten voor zelfbouw

bouwbreed

Babyboomers houden eengezinswoningen bezet waar jonge gezinnen op azen. Volgens het PBL omdat ze gehecht zijn aan het eigen huis. Maar de ervaring van zelfbouwers leert dat ouderen graag het veld ruimen als er een woning is die aan hun wensen voldoet.

Het is een triomfantelijke opening, daar op het nog modderige bouwterrein op 12 mei 2012 in Assen. Een zilvergrijs publiek parkeert de rollator om plaats te nemen op klapstoeltjes bij de ingang van het nieuwbouwcomplex. Het zand schuurt nog over de pas aangelegde bestrating. Vijftien krasse knarren tussen de 60 en de 91 jaar oud proosten met bubbels op het zelfstandig en gezamenlijk realiseren van hun eigen seniorenwoning onder bezielende leiding van Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland. Hun ervaring staat haaks op het beeld dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft van de verhuisbereidheid van senioren.

Eigenwoningbezit

Mede door toegenomen eigenwoningbezit willen ouderen nauwelijks nog verhuizen, constateert het PBL in een onderzoek dat het afgelopen dinsdag heeft gepubliceerd. In een overkoepelende studie naar de gevolgen van de vergrijzing voor onder andere de woningmarkt concludeert het onderzoeksbureau niet alleen dat ouderen niet erg verhuisbereid zijn, maar ook dat ze dat de afgelopen 20 tot 30 jaar ook niet waren. “Ze zijn gehecht aan de eigen woning”, beschrijven de onderzoekers hun bevindingen. “In 1995 verhuisden per 1000 65-plussers 65 ouderen. In 2011 waren dit er nog maar 48”, berekent het onderzoeksbureau. Het toegenomen eigenwoningbezit speelt daarin een belangrijke rol. In 2012 was 40 procent van de vrijkomende woningen een koopwoning, over 25 jaar is dat waarschijnlijk zo’n 60 procent. “Het meest verrassend vind ik dat dit effect van de vergrijzing in het verleden al heeft plaatsgevonden”, reflecteert onderzoeker Frank van Dam van het PBL. “De vergrijzing is een rem op de woningmarkt, maar de babyboomgeneratie trapte al twintig tot dertig jaar geleden op die rem. Zij willen nu niet weg uit het huis waar zij in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gingen wonen.” Het PBL is het niet eens met het idee van lokale beleidsmakers dat ouderen wel willen verhuizen als er eenmaal voldoende geschikte woningen zijn. “Onderzoek laat zien dat ouderen zo weinig verhuizen omdat zij in hun eigen woning willen blijven wonen en niet zozeer door een gebrek aan mogelijkheden op de woningmarkt.”

Comfort

Deze bevindingen staat lijnrecht tegenover de ervaring van Anne Offreins, voorzitter van de Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland. “Het tegendeel is waar: ouderen zijn niet per se gehecht aan het huis waarin ze wonen. De kinderen zijn het huis uit, de woning is te groot, de tuin is te groot. Mensen willen wat anders, maar ze willen niet in een seniorenappartement wonen. Ze willen een woning die kleiner en veiliger is, op de begane grond, comfortabel en met voldoende privacy”, constateert hij. Dergelijke seniorenwoningen zijn volgens hem nog moeilijk te vinden. “Er werd lange tijd niet naar de markt gekeken, dat gebeurt pas nu. Projectontwikkelaars bouwden vooral eensgezinswoningen. Daarna stortten zij zich op de starters. Nu blijkt dat die moeite hebben met de financiering komen de babyboomers in beeld.”

Na een eerste geslaagd project met vijftien seniorenwoningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is de animo voor een dergelijke woning aanzienlijk gegroeid. “Het slaat nu ook aan in Leek en Delfzijl, daar zijn we nu ook projecten aan het ontwikkelen.” De grootste drempel is tegenwoordig dat mensen bang zijn dat ze hun huis niet kwijtraken. “Maar deze generatie heeft dertig jaar groei meegemaakt. Ook al gaat de cyclus nu naar beneden, ouderen kunnen het zich nog permitteren een huis dat ooit een miljoen euro waard was voor zes ton te verkopen. En dan houden ze nog over. Wat dat betreft is dit een grote en interessante doelgroep.”

Offreins: “Deze mensen zijn nog vitaal, maar dat is niet vanzelfsprekend. Mensen hebben dat dondersgoed in de gaten. Op deze manier wonen ze tenminste al in een woning die geschikt is, mocht er iets gebeuren.”

Reageer op dit artikel