nieuws

Woningbouwcorporaties gaan prestaties van bouwers meten

bouwbreed

Ingrid Koenen Steeds meer corporaties willen prestaties van bouwers meten. Het is vooral nog aftasten van de mogelijkheden, bleek dinsdag tijdens een bijeenkomst over prestatiemeten. Brancheorganisatie Aedes probeert structuur te brengen en stuurt aan op een uniforme meetmethode.

‘Meten werkt alleen als uitkomsten tot consequenties leiden’

In navolging van ProRail, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten willen ook woningbouwverenigingen aan de slag met prestatiemetingen. Diverse corporaties, waaronder Mitros, Vivare, Stadion en Woonwaard zijn al aan de slag met metingen. De Alliantie hanteert bijvoorbeeld een methode waarbij schallende radio’s, de kantjes eraf lopen en onenigheid over meerwerk kunnen rekenen op lage rapportcijfers.

Hoeveel van de bijna vierhonderd corporaties al meewerken of dat op korte termijn willen, is bij Aedes niet bekend, maar Maarten Georgius van de belangenvereniging signaleert wel de trend om te meten in combinatie met professioneel opdrachtgeverschap. Omdat corporaties niet verplicht zijn openbaar aan te besteden, hebben ze relatief veel speelruimte bij de keus van aannemers, installateurs en leveranciers.

Achterliggende gedachte is goede prestaties extra te belonen met gunningsvoordeel of extra opdrachten en ondermaatse prestaties af te straffen met uitsluiting. Momenteel functioneren initiatieven naast elkaar en probeert vooral ieder voor zich het wiel uit te vinden.

Aedes organiseerde een congres over het relatief nieuwe verschijnsel waar tevens de handleiding prestatietiemeting is gepresenteerd. Het gaat om een eerste versie waarbij de ervaringen en risico’s in kaart zijn gebracht. Het meten zelf blijkt bijvoorbeeld nog niet eenvoudig: te veel of juist te weinig indicatoren meten zijn de twee grootste valkuilen waar de handleiding op wijst. Subjectieve beoordelingen waarbij slechte persoonlijke verhoudingen voet aan de grond krijgt, zijn een ander probleem.

Er bestaat grote behoefte aan een set van meetindicatoren, al wordt tegelijkertijd de discussie gevoerd of corporaties hun inkoop al genoeg op orde hebben om zinvol te meten. Want wat ga je doen met de uitkomsten?

Een valkuil waar Rijkswaterstaat en ProRail voor waarschuwen: “Bij Rijkswaterstaat heeft de omslag naar afstand houden en regie voeren vijftien jaar in beslag genomen. Niemand heeft iets aan een speeltje van de opdrachtgever waar verder nooit iets mee wordt gedaan. Meten werkt alleen als uitkomsten tot consequenties leiden”, houdt Luuk Bosch van Rijkswaterstaat zijn gehoor van corporatiemedewerkers voor.

Scepsis

Ook Margriet Drijver, directeur van BAM Wonen, waarschuwde niet te snel van wal te steken met metingen. Als oud-corporatiedirecteur is zij een van de weinigen die aan twee kanten van de tafel heeft gezeten.

Ze was onaangenaam verrast over het wederzijds gebrek aan transparantie en vertrouwen. “De woningbouw is nog erg versnipperd en kent honderden manieren van inkoop en aansturen. Een project start-up of evaluatie is een hoge uitzondering. Dat is volstrekt niet vergelijkbaar met de gww-praktijk. De discussie moet volgens mij eerst gaan over uniformering.”

Tegelijkertijd is BAM naar aanleiding van een prijsvraag van IJmere overgestapt op het meten van ervaringen. Sindsdien laat de bouwer opdrachtgevers een uniforme vragenlijst invullen over de mate van samenwerking en gebruikt die weer als referentie om andere opdrachten binnen te slepen. “De vraag van IJmere was voor ons weer een eyeopener. Je kunt ook overwegen het meten deels bij de markt te leggen.” Drijver ziet wel iets in een site vergelijkbaar met Iens voor restaurants of in een hotelboekingssite, waar individuele subjectieve beoordelingen toch iets zeggen over kwaliteit. Voorlopig bloeien honderd bloemen.

Prestatie-indicatoren onderhoud van De Alliantie

Werkplek opgeruimd/ordelijk?

Werkplek afgedekt/beschermd?

Werkplek schoon achtergelaten na uitvoering?

Roken op de werkplek?

Legitimatie beschikbaar op aanvraag?

Geluidsoverlast (radio)?

Werkplek afgezet?

Arbo-voorzieningen toegepast?

Bewoner geïnformeerd over werk/planning?

Is de afspraak op juiste tijd-datum nagekomen?

Juist materiaal toegepast (volgens opdracht)?

Werk is deugdelijk uitgevoerd?

Werk is netjes uitgevoerd?

Factuur pas gestuurd na afronding werk?

Factuur binnen tien werkdagen

Werkbon tijdig afgemeld?

Werkzaamheden juist omschreven?

Werkzaamheden dubbel gefactureerd?

Codes/eenheidsprijzen juist gebruikt?

Is de handtekening op de bon aanwezig?

Eindbedrag of factuur akkoord?

Bron: Sturen op resultaat, Aedes. Meer informatie: http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/Aedes-publicatie-prestatiemeten–Sturen-op-resulta.xml

Reageer op dit artikel