nieuws

‘Versterken dijken is dubbele mijlpaal’

bouwbreed

Over een lengte van 180 kilometer moeten waterkerende kunstwerken en dijken worden versterkt. Het gaat om sluizen, stuwen, gemalen en waterkeringen die tijdens de laatste landelijke toetsronden werden afgekeurd, zo blijkt uit informatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

< Vervolg van pagina 1

“Het bijzondere van het project is dat de kosten van een en ander, 350 miljoen euro, voor rekening komen van zowel de samenwerkende waterschappen als van Rijkswaterstaat”, zegt een woordvoerster van het ministerie.

Verder is van belang dat bij het leggen van prioriteiten welke dijken en kunstwerken als eerste moeten worden verbeterd niet alleen is gekeken naar het overstromingsrisico maar ook naar de mogelijke gevolgen van wateroverlast. Naast het aantal mensen dat risico loopt bij een overstroming is ook gekeken naar de economische waarde van het gebied.

Minister Schultz (infrastruyctuur) sprak in dat kader van een dubbele mijlpaal. “We staan aan het begin van een nieuw waterhoofdstuk. Niet alleen zijn vanaf nu het Rijk en de waterschappen samen verantwoordelijk en betalen ze beide de helft van de kosten. Ook is een aanpak ontwikkeld om met de beschikbare middelen de meeste veiligheid te bieden: gebieden met de grootste risico’s in aantallen slachtoffers en economische schade worden als eerste aangepakt”, aldus minister Schultz. De 32 projecten liggen verspreid over Nederland met een concentratie in de omgeving van Flevoland.

De toetsing van de primaire waterkeringen vond twee jaar geleden plaats. Daaruit is naar voren gekomen dat veel keringen moeten worden aan vanwege onder meer de klimaatverandering. Tijdens de presentatie van het programma wees minister Schultz er op dat binnen de watersector een tekort aan vakbekwaam personeel dreigt. Volgens haar zijn er al over zeven jaar zo’n 40.000 vacatures in de sector. “We moeten jongeren verleiden naar een baan in de waterbranche”, aldus Schultz. “Het is een prachtig vak!”

Een overzicht van de projecten is te vinden op:

Reageer op dit artikel