nieuws

Vergrijzing leidt tot nog meer stagnatie op woningmarkt

bouwbreed

De komende vijf tot tien jaar zal vergrijzing tot nog meer stagnatie op de woningmarkt leiden. Daarna komt er juist veel woningaanbod op de markt, blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving.

De stagnatie is een gevolg van het feit dat ouderen relatief weinig verhuizen en steeds langer zelfstandig blijven wonen. Demografische gegevens wijzen uit dat na hun tachtigste levensjaar deze ouderen in toenemende mate de woningmarkt gaan verlaten door te verhuizen naar een zorginstelling of als gevolg van overlijden.

Die grotere uitstroom zorgt voor een groter vrijkomend aanbod aan woningen, vooral koopwoningen. Volgens berekeningen van het PBL gaat het in 2030 landelijk om 14.000 woningen die hierdoor meer vrijkomen dan in 2008.

In eerste instantie zullen overigens juist meer huurwoningen vrijkomen. Dit komt doordat de huidige 75+-groep voor 60 procent uit huurders bestaat. Bij de groep 65-75 en bij de groep 55-64 is het aandeel kopers juist groter. Na 2020, maar zeker na 2025 komen daardoor juist meer koopwoningen op de markt.

Regionaal zijn er overigens grote verschillen, omdat de ene regio nu eenmaal sterker vergrijst dan andere regio’s. Ook is de situatie op de woningmarkt anders. Zo zal bijvoorbeeld op termijn het aantal vrijkomende koopwoningen in Overijssel groot zijn, omdat daar het aandeel koopwoningen in de groep 55-64 hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels