nieuws

Varianten Blok helpen investeringen niet

bouwbreed Premium

De varianten van minister Blok voor de verhuurdersheffing helpen niet om investeringen van woningcorporaties op gang te houden. Dat zegt Aedes.

“Deze varianten veranderen niets aan het principe van de verhuurdersheffing. Het blijft een ordinaire belasting die rechtstreeks naar de schatkist gaat. Dit geld komt niet ten goede aan sociale huisvesting en huurders moeten meer betalen. Laat corporaties nu investeren in nieuwbouw en renovatie en trek die investeringen af van de totale heffing”, reageert Aedes-voorzitter Marc Calon.

In zijn brief heeft Blok een aantal varianten doorgerekend waarbij hij maximaal 300 miljoen investeringsaftrek wil geven. Omdat de totale opbrengst van de heffing 1,7 miljard euro moet blijven, zullen niet-investerende corporaties meer gaan betalen.

Aedes is tegen die investeringsaftrek voor individuele corporaties juist omdat andere corporaties dan meer moeten betalen. Die krijgen dan nog grotere problemen omdat zij voor de hoogte van de heffing afhankelijk zijn van de investeringen van andere corporaties. Daardoor worden ze gedwongen om een hogere potentiële heffing in hun meerjarencijfers op te nemen.

Uit de brief van Blok blijkt overigens dat hij weliswaar zeven varianten heeft doorgerekend, maar zijn huidige voorstel nog het meest evenwichtig vindt. Dat zal hij dan ook de komende twee weken verdedigen in de Tweede Kamer.

Opbrengst

In de Kamer lijkt Blok vooralsnog verzekerd van de steun van de regeringspartijen en wellicht ook van de partijen in het Woonakkoord, D66, ChristenUnie en SGP. Die zitten vast aan de opbrengst van 1,7 miljard.

De PvdA heeft het nog het lastigste. Deze partij wil al enige tijd een investeringsagenda. De Blok-varianten met investeringsaftrek zijn dat echter niet. “Eigenlijk zitten er aan alle varianten pro’s en contra’s”, zegt Kamerlid Jacques Monasch.

Daarnaast zitten de regeringspartijen met de al aangekondigde extra bezuinigingen van 6 miljard voor komend jaar. Dat maakt een investeringspakket voor de bouw en woningmarkt nog eens extra lastig.

Monasch zit nog wel te kijken naar drie varianten die uitgaan van een andere heffingsgrondslag. Wat hem betreft is een heffing op basis van de huursom eigenlijk het beste. “Maar dat pakt weer nadelig uit voor Rotterdam en Den Haag, twee gemeenten die juist veel moeten investeren”, aldus Monasch.

Reageer op dit artikel