nieuws

Topschaatsbaan ontaardt
in aanbestedingsrel

bouwbreed

‘Winnen doe je samen’, is de wervende slogan van de olympische koepel NOC-NSF, maar daar zit nu net de crux bij de lopende schaatssoap. Slechts één stad kan winnen en een nieuwe schaatsbaan bouwen. Een wedstrijd met regels waar de rechter zich nu over gaat buigen.

De keuze voor een schaatsbaan voor topsporters ontaardt in een ordinaire aanbestedingsrel. BAM grijpt het geweifel van NOC-NSF en de schaatsbond KNSB nu aan voor een kort geding dat deze week in Utrecht zal dienen. Uiteindelijk gaat het wel om een aanbestedingsprocedure waar een miljoenenopdracht aan vast hangt.

De bouwer wil samen met Van Wijnen de Icedome voor 183 miljoen euro bouwen langs de A6. IJsmeester Bertus Butter is verantwoordelijk voor het ontwerp dat in 2016 klaar zou kunnen zijn.

De selectie van de plek voor een nieuw schaatspaleis gebeurde via een prijsvraag. De opdrachtgevende sportkoepels stellen geen financiën beschikbaar, maar zouden wel het oordeel vellen op basis van een bidbook met bijbehorende presentatie. Zoetermeer met in het kielzog Dura Vermeer had het duurste plan en Heerenveen zette vooral in op de historische overwinningen.

De ‘beautycontest’ komt uit het inkooppalet, maar kent geen uitgewerkt ontwerp of bouwplan en gaat niet gepaard met een uitgebreide dialoogfase. De prijsvraag is slechts een uitwerking op hoofdlijnen op basis van ruwe getallen en ruwe schetsen. De vorm wordt relatief vaak ingezet bij architectuuropdrachten en gebiedsontwikkelingen.

De financiering is een heikel punt. Logisch want schaatsbanen verdienen zichzelf niet makkelijk terug en dus wordt ook een beroep gedaan op overheidspotjes van gemeenten en provincies. De vrijheid bij een prijsvraag is relatief groot en daarmee ook het risico op een vergelijking van appels met peren. Ideaal om de marktpartijen niet op hoge kosten te jagen, maar ook bij uitstek geschikt om te schieten op de niet al te transparantie gunning.

Uitgerekend BAM-ceo Nico de Vries heeft meermalen het betoog gehouden om aanbestedingsprocedures in te korten. Toch is wel sprake van een echte aanbesteding, waar de spelregels halverwege de rit niet mogen wijzigen. Dat zal de inzet zijn van BAM en Almere tijdens het kort geding.

Een rel werd geboren toen uitlekte dat Almere het beste plan had en Heerenveen en half Nederland in verzet kwamen. Topschaatsers werden gemobiliseerd en paginagrote advertenties werden ingezet om het Friese schaatssentiment aan te wakkeren. Hoort het schaatsen bij de Friese elf steden of toch bij heel Nederland? Almere ligt een stuk centraler dan Heerenveen, maar was dat dan het gunningscriterium?

De opdrachtgevende koepels gingen twijfelen en verzonnen een vertragende list door accountants van Ernst & Young een extra check te laten doen naar de financiële onderbouwing van de verschillende plannen. Tot woede van Almere die bezwaar aantekende.

Vorig week is tevergeefs getracht de partijen weer op één lijn te krijgen over de te volgen procedure. Voorzitter Doekle Terpstra van de schaatsbond baalt dat Almere de zaak op de spits drijft. Het is logisch dat de ‘winnaar’ de opdracht niet zomaar laat schieten. De rechter zal nu een onafhankelijk en gewogen oordeel vellen over het vervolg.

Reageer op dit artikel