nieuws

Toenemende druk met aandacht te lijf

bouwbreed

Toenemende druk met aandacht te lijf

De bouw zit al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. Bedrijven vallen om en medewerkers komen op straat te staan. De lol lijkt er in veel opzichten wel af te zijn. Alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden, zorgt voor druk op de organisatie en natuurlijk op de medewerkers. Steeds meer druk werkt tegen, maar er zijn mogelijkheden om het werkplezier te behouden, weet Walrick van Belkom.

Druk om meer te presteren, druk om zich minder ziek te melden, druk om niet ontslagen te worden etc. De druk op medewerkers neemt hand over hand toe. Het wegnemen van die druk is vaak lastig omdat er wel resultaat geboekt moet worden.

Het afgelopen voetbalseizoen heeft laten zien, dat het onder druk zetten van spelers niet tot het gewenste resultaat leidt.

PSV kon de druk niet aan en werd geen landskampioen, terwijl de kampioen Ajax zich richt op ontwikkeling en…….spelvreugde.

En in dat kleine verschil zit volgens mij de oplossing voor organisaties in de bouw.

Hoge prestaties worden geleverd als het werk plezierig is. Eendimensionale denkers zien allerlei feestende medewerkers opdoemen, maar kijk eens verder en neem je eigen werksituatie als voorbeeld.

Het Job Demands Resources (JDR) model stelt, dat in elke werkomgeving zich twee soorten werkprocessen afspelen: het ene werkproces gaat uit van taakeisen en het andere van energiebronnen (werkgerelateerde en persoonlijke hulpbronnen).

Model

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat in elke werkomgeving zowel een gezondheidsondermijnend als een motivationeel proces actief is.

Het gezondheidsondermijnende proces leidt bij het opvoeren van druk tot ziek zijn, vermoeidheid of stress. Het motivationeel proces daarentegen leidt tot positieve werkuitkomsten zoals verbondenheid, verhoogde duurzame inzetbaarheid én een hogere productiviteit.

Conclusie uit het onderzoek is:

Een verhoging van de productiviteit wordt weliswaar bereikt door het verminderen van de bronnen van stress, maar een aanzienlijk hogere productiviteit wordt behaald wanneer de organisatie zich focust op de energie- c.q. hulpbronnen.

Aandacht

Dat wat aandacht krijgt groeit.

Door aandacht te schenken aan het kunnen-mogen-willen-moeten wordt de juiste snaar bij medewerkers geraakt, hetgeen leidt tot werkplezier en extra motivatie om de doelstelling te halen.

Kortom, druk bij medewerkers haal je niet weg door de taakeisen of dat wat gehaald moet worden naar beneden bij te stellen.

Gewoon aan het begin van de week bij een kop koffie of aan het einde van de week met een glas bier bespreekbaar maken hoe dat wat moet het beste gehaald kan worden.

Walrick van Belkom, Dubbel W Consultancy (dwc@glazenkamp.net) ondersteunt organisaties bij het gemotiveerd houden van medewerkers in spannende tijden.

Reageer op dit artikel