nieuws

Syntrus Achmea: Kosten heffing voor bouwers

bouwbreed

Syntrus Achmea Real Estate & Finance wil alleen investeren in huurwoningen en zelfstandige studentenwoningen als gemeenten, bouwers en ontwikkelaars de kosten van de verhuurdersheffing opvangen.

Dat stelt directievoorzitter Henk Jagersma. De pensioenbelegger heeft de investeringen in starters- en studentenwoningen hervat, omdat in het Woonakkoord de 4,5 procent WOZ-norm als maximale huur voor starters- en studentenwoningen is geschrapt. “De verhuurdersheffing is in Den Haag overeind gebleven. Een heffing die de investeringen van institutionele beleggers in woningen en zelfstandige studentenwoningen helaas ook treft. Syntrus Achmea is nu weer bereid om, namens de pensioenfondsen waarvoor zij belegt, door te gaan met investeren, mits de financiële consequenties vooraf worden opgevangen. De heffing kan niet ten koste gaan van het rendement van de pensioenfondsen”, aldus Jagersma.

Vorig jaar staakte de vastgoedbelegger de investeringen na het bekend worden van de woningplannen uit het regeerakkoord. Nu de kabinetsmaatregelen zijn gewijzigd en meer recht doen aan de belangen van institutionele beleggers, adviseert Syntrus Achmea haar klanten om beleggingen in dit segment weer te overwegen.

Reageer op dit artikel