nieuws

SGP wil einde aan dure onnodige regels

bouwbreed

Een aantal bouwregels die de bouw onnodig tijd en geld kosten, kan snel worden aangepakt. Dat zegt de SGP in een manifest dat is aangeboden aan minister Blok en de Aannemersfederatie.

Wacht niet op de Omgevingswet, maar pak nu al regels aan, is de boodschap van de SGP. Als voorbeeld haalt de partij een verbouwing van een woonboerderij aan met bouwkosten 25.000 euro. De procedurekosten daarvan zijn 15.000 euro aan onderzoeken, advies en leges.

Daar wil de SGP paal en perk aan stellen. Zo kunnen onderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet beperkt worden tot ingrepen die de instandhouding van een soort bedreigen. Ook archeologisch onderzoek behoeft minder vaak gezien het feit dat het aantal onderzoeken is verdrievoudigd maar het aantal opgravingen gelijk is gebleven.

Ook allerlei eisen in het Bouwbesluit op het gebied van bruikbaarheid mogen wat de SGP betreft weleens goed tegen het licht gehouden worden.

De Aannemersfederatie noemt het manifest een stap in de goede richting in de strijd tegen overdreven regels en procedures. Minister Blok beloofde het manifest mee te nemen bij het herijken van het Bouwbesluit in het najaar. Op korte termijn kan hij weinig doen.

Reageer op dit artikel