nieuws

Schultz stimuleert plannen voor getijdencentrale

bouwbreed Premium

Minister Schultz daagt de markt uit met plannen te komen voor de bouw van een getijdenscentrale in de Brouwersdam.

Met de regio financiert Schultz een zogenoemde call for expression . De kosten daarvan bedragen 1,4 miljoen euro. De minister neemt de helft daarvan voor rekening.

Om innovatieve pompen uit te kunnen proberen, komt er een nieuw testcentrum. In dat openluchtlaboratorium wordt bekeken hoe pompen elektriciteit kunnen winnen uit de beweging tussen eb en vloed. Het plan is om de Flakkeese Spuisluis in werking te stellen, zodat er via de Oosterschelde in beperkte mate getij terug komt in het meest oostelijke deel van de Grevelingen. Hiermee komt een proeflocatie beschikbaar.

Het testcentrum kan volgens de minister een opmaat zijn voor een getijcentrale in de Brouwersdam. De kosten van het centrum bedragen 5 miljoen euro. Het definitieve besluit volgt binnenkort.

Minister Schultz heeft ook een principebesluit genomen over de Haringsvlietsluizen. In 2018 wil ze die op een kier zetten om aan internationale afspraken over vismigratie te voldoen. Trekvissen zoals de zalm, de zeeforel en de glasaal kunnen sinds 1970 de stroomgebieden van de Rijn en Maas niet meer bereiken. Na 2018 weer wel.

De huidige kwaliteit van het Neder landse oppervlakte- en grondwater voldoet op de meeste plaatsen, constateert de minister op basis van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Sinds 2009 werkt het Rijk met waterbeheerders aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Schultz zegt op koers te liggen. In 2027 moeten alle rivieren schoon en ecologisch gezond zijn, zodat het water duurzaam kan worden gebruikt.

Van de 2,2 miljard euro die Schultz heeft voor waterkwaliteit was eind vorig jaar 1,4 miljard uitgegeven. Met dat geld legt ze nevengeulen aan, verbreedt en hermeandert ze beken. Elke week wordt er bovendien een vistrap opgeleverd. Plannen voor de periode na 2015 worden op dit moment uitgewerkt. Die zullen integraler van aard zijn. De minister is namelijk ook verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Om synergievoordelen te kunnen behalen is ze daarom voornemens om het budget voor waterkwaliteit over te hevelen naar het Deltafonds. Deltacommissaris Wim Kuijken vindt dat een goed plan. De minister wil er wel voor waken dat de verschillende budgetten, gereserveerd voor verschillende doelstellingen transparant blijven.

Reageer op dit artikel