nieuws

Samsom slaat piketpalen voor investeringsagenda

bouwbreed

Nog niet zolang geleden deed premier Mark Rutte een oproep aan het volk om huizen en auto’s te kopen. Geld moet rollen, nietwaar? PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom ziet dat de burgers niet luisteren naar Rutte, Het kabinet zal meer moeten doen om de economie aan de gang te krijgen.

Een heuse investeringsagenda, daar streeft de PvdA nu naar. Geen zak met geld waaruit de investeringen betaald kunnen worden, dat zou onlogisch zijn met de nakende bezuinigingen van 6 miljard euro. Maar wel zogenoemd flankerend beleid dat burgers en bedrijven moet verleiden weer geld uit te geven.

Dat is dus precies waar Samsom in een interview in de Volkskrantop doelt. Hij slaat daarin de piketpalen voor de bezuinigingen en voor de investeringsagenda. Niet alleen roepen dat de burger geld moet uitgeven, maar hem/haar daartoe verleiden, is zijn slogan. Pensioenfondsen, banken, beleggers, corporaties em particulieren moeten hun geld laten rollen.

Samsom heeft ook wel ideeën hoe dat zou kunnen. In zijn visie moet het mogelijk zijn weer vrede te sluiten met de corporatiesector waardoor die weer nieuwe woningen gaan bouwen. Zolang de verhuurdersheffing blijft bestaan en – nog erger – de hoogte van de opbrengst star op 1,7 miljard wordt vastgepind, is de kans daarop overigens gering. De alternatieven van minister Blok, waarin investeringen worden beloond met een aftrek, betekenen alleen maar een herverdeling van de lasten. Dat is ook de reden om de aftrek te beperken tot 300 miljoen. Zou het onbeperkt worden, dan vallen niet-investerende corporaties zeker om.

Hypotheekmarkt

De PvdA-leider zoekt ook naarstig naar mogelijkheden om de hypotheekmarkt open te breken. Al tijden wordt er gesproken over mogelijkheden om institutionele beleggers te interesseren om in die markt te stappen. Volgens Samsom moet het mogelijk zijn via belastingvoordelen iets te doen voor beleggers. Hij laat de uitwerking graag aan het kabinet over.

Het is een iets andere manier van denken dan de commissie-Van Dijkhuizen heeft gehad. Die zag meer in het op de markt gooien van mandjes met hypotheken die institutionele beleggers zouden kunnen kopen. De overheid zou dan garanties kunnen geven. Ook burgers kunnen verleid worden. Zo staat er heel wat vermogen vast op rekeningen, bijvoorbeeld stamrecht-bv’s waarin mensen hun ontslagvergoeding of bonussen geparkeerd hebben om niet direct het bijzonder belastingtarief te betalen. Dat geld kan worden geactiveerd door iets aan de belasting te doen, zoals ook al eens met het spaarloon is gebeurd.

De banenmotor van de economie, het midden- en kleinbedrijf, moet ook worden geholpen. Vaak willen de mkb-ondernemers wel investeren, maar krijgen ze van de banken geen geld. Samsom denkt dan vooral aan uitbreiding van de garantiestelling door de overheid. Op die manier kun je volgens hem miljarden aan kredieten, en dus investeringen, lostrekken.

Wat er uiteindelijk uit zal komen, valt nu niet te voorspellen. Wel is zeker dat de onderhandelingen over de begroting voor 2014 er niet gemakkelijker op worden. Dit geldt temeer omdat VVD-fractieleider Halbe Zijlstra al heeft laten weten de bezuinigingen vooral te zoeken in het snijden in toeslagen en uitkeringen. Daar heeft Samsom echter absoluut geen trek in.

Reageer op dit artikel