nieuws

Regels na twee jaar nog onbewezen

bouwbreed Premium

De nieuwe tunnelregels worden al twee jaar toegepast, maar tegelijk is de doorlooptijd van tunnelprojecten zo lang dat het nog jaren zal duren voordat echt duidelijk wordt of de alternatieve standaard goedkoper uitpakt en vooral minder gedoe oplevert in de eindfase.

De Tunnelwet is onlangs goedgekeurd in de Eerste Kamer en krijgt in juli kracht van wet. De ergste tunnelproblemen lijken daarmee voorbij en de nieuwe regels lopen inmiddels twee jaar achter de praktijk aan, maar zullen zich nog wel moeten bewijzen.

De nieuwe Tunnelwet zijn het wettelijke kader voor een uniforme en duidelijke standaard voor Rijkstunnels van meer dan 250 meter. Met de vastlegging van de standaarduitrusting hoeven geen discussies meer worden gevoerd over voorzieningen als ventilatoren, camera’s en verlichting. Er rollen uit de standaard gemiddeld 52 installaties die integraal aangestuurd moeten worden.

De nieuwe tunnelstandaard maakt de bouw van een tunnel niet eenvoudiger, maar zou wel veel discussies in de eindfase moeten voorkomen. De commissie Tunnelveiligheid is opgedoekt en de invloed van brandweer en gemeente ingeperkt. Of het echt gaat werken, moet blijken, want tunnelprojecten duren lang en de problemen zitten pas in de eindfase.

De spraakmakende voorbeelden zijn de A73 tunnels en A2 landtunnel Utrecht waar de ruwbouw zonder problemen verliep, maar de installaties leidden tot veel frustratie en vertraging. Bij beide projecten verliep de plaatsing van de tunneltechnische installaties uit op een dispuut tussen Rijkswaterstaat en de marktpartijen over de geleverde kwaliteit.

De minister greep in een stelde een aparte tunnelregisseur aan om met een breed gedragen standaard nieuwe ellende te voorkomen. Vooruitlopend op de regels werkt Rijkswaterstaat inmiddels al twee jaar met de nieuwe regels die pas volgende maand kracht van wet hebben.

Minister Schultz trok ook nog eens 150 miljoen euro uit voor het openbreken van drie lopende tunnelprojecten, te weten de Combitunnel Nijverdal, de A2 Maastricht en de Tweede Coentunnel. Het alsnog toevoegen van de standaard leverde de projecten enkele maanden vertraging op. In Nijverdal is het spoordeel van de tunnel al bijna opgeleverd, maar moet het wegdeel nog anderhalf jaar wachten op de installaties.

De Tweede Coentunnel is inmiddels in gebruik, maar het dbfm-contract leverde wel arbitrage op over de meerkosten. Bij De A4 Delft-Schiedam koos Rijkswaterstaat voor een tussenweg in de vorm van een alliantie-achtige samenwerkingsvorm bij de installaties.

Ook bij de vele komende renovaties van waaronder de Piet Heintunnel, Schipholtunnels, Maastunnels en Eerste Coentunnel zal een tussenweg worden gekozen. Eigenlijk moeten in 2014 alle wegtunnels voldoen aan de Europese regelgeving, maar renovatie is het hoogste veiligheidsniveau niet altijd haalbaar. De minister heeft in de nieuwe Tunnelwet al geregeld dat de meeste tunnels vijf jaar extra ruimte krijgen voor de aanpassingen.

Reageer op dit artikel