nieuws

NAM en LTO bekijken schade boerderijen

bouwbreed Premium

Negen van de tien boeren in het noordoosten van de provincie Groningen zeggen schade te hebben door de aardbevingen door het winnen van aardgas. Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord) gaat met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de schade onderzoeken.

LTO Noord he eft ee n peiling onder duizend leden gehouden. De boeren melden schade aan gebouwen en grond, zoals scheuren in bedrijfsgebouwen, daling van het maaiveld, niet goed functionerende drainage en schade aan mestkelders. “Sommige schades zijn reeds erkend en vergoed door de NAM”, aldus Peter Prins, secretaris van LTO Noord in de provincie Groningen. “Bij veel schades bestaa t gerede aanleiding tot het vermoeden, dat de aardbevingen door de winning van aardgas de oorzaak zijn. Een voorbeeld zijn de scheuren in een vanuit de melkput bereikbare gang rond de mestkelder van een pas gebouwde boerderij.”

“De NAM gaat de zaak met ons onderzoeken”, vervolgt Prins. “De houding van de NAM is tot nu toe coulant. We proberen samen de waarheid te vinden. De NAM neemt het serieus en erkent onvoldoende te weten wat de gevolgen van de bodembewegingen voor boerenbedrijven zijn.”

Het is vaak moeilijk om de schade duidelijk zichtbaar te krijgen. Door een lokale daling van het maaiveld kunnen natte plekken ontstaan, die voorheen nog niet bestonden. Veel boeren noemen scheuren in mestkelders, maar die zijn moeilijk vast te stellen in een lopend bedrijf.

Over schade door bodembewegingen aan drainagesystemen is weinig specialistische kennis beschikbaar, stelt LTO Noord. Veel Groningse boeren maken zich zorgen over hun gebouwen en landerijen en over de toekomst van hun bedrijf. “We wensen een structurele aanpak, geen lapmiddelen maar volledige vergoeding van de schade”, reageert een lid van LTO Noord. Ook de meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen zouden vergoed moeten worden.

Reageer op dit artikel