nieuws

Let op zeehond bij aanleg windturbine

bouwbreed Premium

Let op zeehond bij aanleg windturbine

Bij het aanleggen van windturbines op zee moeten aannemers maatregelen treffen om te voorkomen dat zeehonden en bruinvissen geluidshinder ondervinden. Dat bepleit de Commissie MER.

Het kabinet wil windparken op zee aanleggen met een totaal vermogen van 6000 megawatt. De definitieve locaties moeten nog worden bepaald. De regering heeft er twee op het oog: ‘de Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddenzee’. De Commissie MER (Milieu Effect Rapportage) adviseert op zoek te gaan naar alternatieve plekken die qua energieopbrengst en leefomgeving beter scoren. De commissie denkt ook aan meer turbines per vierkante kilometer.

Niet alleen bruinvissen en zeehonden lopen risico’s. Ook vogels moeten opletten. Zij kunnen in aanvaring komen met windmolens. Het voorspellen van effecten op zee is complex, benadrukt de commissie.

Reageer op dit artikel