nieuws

Kritiek op plan Limburg

bouwbreed Premium

Limburg wil woningbouwplannen in het zuiden van de provincie regionaal afstemmen met vergaande, nieuwe regels. De Neprom (vereniging van projectontwikkelaars) vreest een bouwstop, oneerlijke concurrentie en trekt aan de bel bij de ministers Schultz en Blok.

Projectonwikkelaars vrezen bouwstop en oneerlijke concurrentie

Limburg gaat de bouw van nieuwe woning en aan banden leggen. Alleen onder strikte voorwaarden mogen gemeenten nieuwe woonlocaties aanwijzen. Zo is nieuwbouw alleen mogelijk als op een andere locatie evenveel oude woningen worden gesloopt. De provincie schrijft ook hogere energieprestatie-eisen voor.

De Neprom is absoluut niet te spreken over de voorstellen die 1 juli ingaan. “Dit is in strijd met de wet, tast de beleidsvrijheid van gemeenten aan en zal er toe leiden dat er helemaal niet meer wordt geïnvesteerd. Je kunt mensen niet beperken in hun keuzevrijheid. Zij moeten kunnen kiezen voor een nieuwbouwwoning. Ik ben er niet voor om heel Limburg vol te bouwen, maar de vrijheid van de consument wordt hier ernstig beperkt. Voor je weet gaan ze net over de grens wonen.”, zegt Jan Fokkema, directeur van de Neprom.

Fokkema zoekt contact met de ministers Schultz en Blok. Limburg overtreedt volgens hem de Woningwet en het Bouwbesluit. “Provincies en gemeenten mogen helemaal geen extra eisen stellen. Ze hebben er geen verstand van. Dit is doorgeschoten regelzucht. Ze schrijven een RC-waarde voor van 5, terwijl minister Blok daar nog een standpunt over moet innemen. Nieuwbouw wordt zo nodeloos duurder.”

De directeur vreest ook dat ontwikkelaars met bestaande plannen investeringen in rook op zien gaan. “Veel bedrijven maken afspraken met gemeenten over gebieden die ze willen ontwikkelen. Zolang de functie wonen nog niet is vastgesteld in het bestemmingsplan zijn de investeringen die tot nu toe zijn gedaan allemaal weggegooid geld.”

Limburg wil met het nieuwe beleid de leegstand in het krimpgebied terugdringen. Ook in andere regio’s wordt nagedacht over het regionaal afstemmen van bouwplannen. Op die manier moet worden voorkomen dat gemeenten met elkaar concurreren. “De meeste verhuizingen vinden plaats binnen een straal van 5 kilometer. De concurrentie op de woningmarkt is dus beperkt.”

Reageer op dit artikel