nieuws

Jaartsveld deels failliet verklaard

bouwbreed Premium

Jaartsveld is grotendeels failliet verklaard. De infrabouwer is slachtoffer geworden van de lange betalingstermijnen van opdrachtgevers en de opstelling van banken.

Bank draait geldkraan dicht

Volgens Jaartsveld-directeur Arend van der Meer zijn de faillissementen van de holding en de werkmaatschappijen Jaartsveld Infra en Van den Berg (civiele techniek) inmiddels uitgesproken. Komende dinsdag volgen waarschijnlijk die van de onderdelen Attendi (spoorbeveiliging) en Van den Heuvel (dijkversterking, baggeren).

De gehele groep telt 150 werknemers. Hun baan is hoogst onzeker geworden, ook al ziet Van der Meer nog wel mogelijkheden voor een doorstart. “Daar hoop ik op. Komende dagen gaan we kijken wat er mogelijk is.”

De directeur noemt de ondergang van de onderneming “volstrekt onnodig”. In zijn ogen heeft de bank veel te makkelijk de kredietfaciliteiten ingetrokken. “Ja, we hebben vorig jaar een slecht jaar gehad. We zitten nu eenmaal in een moeilijke markt. Maar onze aandeelhouder (Prins Aannemingmaatschappij, red.) heeft het verlies dat we hebben geleden, bijgelegd. In dat opzicht was er weer sprake van een schoon schip.”

Jaartsveld raakte echter in financiële nood doordat betalingen van overheden en hoofdaannemers steeds langer op zich lieten wachten. Daardoor kon het bedrijf zijn eigen leveranciers ook niet meer op tijd betalen. “De bank heeft toen geheel onverwacht onze rekening geblokkeerd, waardoor we onze verplichtingen niet meer konden nakomen. Donderdag is ook het krediet opgezegd”, aldus Van der Meer. “Het is niet te begrijpen. De bank gooit hiermee zoveel geld weg en zet 150 man op straat.”

Het ligt volgens Van der Meer niet voor de hand dat het moederbedrijf nog pogingen zal ondernemen om Jaartsveld overeind te houden. “Natuurlijk helpen ze ons waar mogelijk. Maar er zijn grenzen. En de rest van de groep mag niet in gevaar worden gebracht.”

Reageer op dit artikel