nieuws

In stapjes naar een betonloos gebouw

bouwbreed

In de Wijk van Morgen in Heerlen werd vorig jaar de eerste experimentele woning gebouwd, de zogenoemde Knik. Die was toen zijn tijd al ver vooruit, maar in vergelijking met het dinsdag geopende Flex House toch al weer achterhaald. In die eerste woning was 25 procent van de materialen hernieuwbaar. Nu is dat al 75 procent.

Het Flex House maakt gebruik van 24 volt elektriciteit. “Bij zonne-energie wordt 12 volt omgezet in 220 volt en dan weer in 12 volt’’, zegt directeur Gabriël Bergmans van de Wijk van Morgen. “Dat is tweemaal energieverlies. Dus kiezen we hier in een keer voor 24 volt. We proberen alle stromen te hergebruiken. Het warme water van de douche wordt opgevangen. Heel bijzonder is dat iemand van het Waterbedrijf Limburg hier twee dagen per week onderzoek gaat doen naar waterneutraliteit. Daarbij wordt het water zo goed gezuiverd dat het weer drinkwaterkwaliteit heeft. Op die manier kan al het water hergebruikt worden.”

Naast het Flex House verrijzen nog twee huizen, die gebruikmaken van nog geavanceerdere technieken en materialen. Zo wordt daarin beton geleidelijk vervangen door textiel en worden onderdelen van de woning gemaakt door een 3D-printer. Ook deze werd dinsdag gepresenteerd. Studenten lieten zien hoe met de 3D-Printer onderdelen voor de bouw kunnen worden gemaakt. Het gaat daarbij om materialen die niet in de directe omgeving van de woning te krijgen zijn, zoals metaal. In plaats daarvan worden met uit maïs vervaardigd bioplastic onder meer deurklinken en scharnieren gemaakt. Volgens directeur Bergmans wordt uiteindelijk een woning gebouwd die qua energie- en voedselvoorziening grotendeels autarkisch is.

Lokale materialen

Ook zijn de eerste contouren te zien van een derde bouwwerk, de eco-nnect. Dat wordt volledig van lokale materialen gemaakt, met name textiel. Er komt een grote kas bij, gebouwd op een opgeworpen helling aan de zuidzijde van het huis. Het derde gebouw wordt volledig biobased en alles wat niet in de omgeving of op de markt verkrijgbaar is vanwege het geavanceerde karakter ervan, wordt met de 3D-printer gemaakt.

Achter het Flex House staat een proefopstelling: enorme van stenen op een nieuwe, betonloze fundering die wordt toegepast in het vierde gebouw, de Maxergie. De fundering bestaat uit een ‘lasagne-constructie’ van textiel. “Het gaat om gewapend textiel gevuld met stol en grond uit de omgeving. Die op deze manier bewerkte textiel is la ag op laag aangebracht tot het pakket voldoende draagkracht heeft. Die fundering wordt nu belast met het gewicht van een gebouw, en zo staat het er al driekwart jaar. Het zakt bijna niet!”

Beton is vanaf het vierde gebouw volledig taboe in de Wijk van Morgen. “Cement is verantwoordelijk voor 6 procent van de CO 2-uitstoot op aarde. Het enige probleem rond dit vierde bouwwerk is, dat de Wijk van Morgen nog een slordige kwart miljoen euro zoekt.’’

Reageer op dit artikel