nieuws

‘Het Malieveld volstorten met beton? Dat levert geen banen op’

bouwbreed Premium

Als student deed Maxime Verhagen mee met de Nationale Bridge Jeugdkampioenschappen. Als vicepremier zat hij aan de onderhandelingstafel met Wilders en Rutte. Als lobbyist van de bouw speelt hij een maatschappelijk potje poker met alle politieke partijen. Hij wil winnen. “Maar soms is het nuttiger als je de minister met de eer laat strijken.”

Het CDA zoekt nieuwe wegen om het beschadigde bouwwerk weer op te bouwen. Bouwend Nederland ook. “Dat heeft niets met elkaar te maken”, reageert Maxime Verhagen (56) gedecideerd op de redactievloer van Cobouw. De opvolger van Elco Brinkman wil kortere lijntjes met de achterban. Laten zien hoe hij werkt en wat hij oplevert. Zijn start was vals. Kort na zijn aanstelling toonden enkele grote bouwbedrijven zich ongelukkig over de benoeming van weer een politicus. Heimwee naar de politiek heeft hij echter allerminst. “Omdat ik gewoon een uitdagende klus heb.”

Viel de kritiek van de grote bouwondernemingen rauw op uw dak?

“Natuurlijk denk je eerst: wat is dit nu weer? Ik zat op dat moment in Thailand, op vakantie. Heb meteen naar Nederland gebeld om te laten informeren. Maar weet je, Bouwend Nederland heeft ruim vierduizend leden. Die hebben verschillende opvattingen. Dat is niet erg. Alleen, bij de benoeming waren ook de grote bouwconcerns betrokken. Dan is het gek om te horen dat zij liever een ondernemer als voorzitter hadden gehad. Kennelijk schort het aan de interne communicatie, denk ik dan. Het bestuur heeft unaniem gekozen voor mij. Als ze liever een ondernemer hadden willen hebben, hadden ze mij moet niet moeten benoemen, zo simpel is het.”

Zo simpel? Zoiets irriteert toch?

“Ik kan niet ontkennen dat ik 26 jaar lang politicus ben geweest. En het is niet allemaal koekoek één zang. Ik denk: ik moet zorgen dat de leden vertrouwen in mij krijgen. Nadat ik een aantal bestuursleden sprak, bleek dat het ook iets genuanceerder lag dan in de Cobouw stond. Een onderliggend iets zoals de contributie. Een bedrijf dat zwarte cijfers wil houden, kijkt hoe het zijn kosten kan reduceren. Dat is logisch.”

Al gesproken met de ontevreden bedrijven?

“Een aantal. Ik heb nog niet vernomen dat er grote bouwbedrijven opstappen. Diegene die ik sprak steunen me. Uitsluiten kan ik dat niet, omdat ik er nog een paar moet spreken.”

Hoe maakt u de ‘bom’ onschadelijk?

“Vorig jaar is de contributie met 10 procent verlaagd. Afgelopen woensdag is een nieuwe verlaging van 12 procent vastgesteld. Er wordt dus wel degelijk naar de leden geluisterd.”

U maakte een rondje langs bouwbedrijven. Hebben ze veel wensen?

“Natuurlijk, maar ze realiseren zich dat je niet zomaar een zak geld van Den Haag krijgt. Bouwend Nederland kan ook niet zorgen voor de omzet van een bedrijf. We kunnen ze wel helpen klaarstomen voor nieuwe uitdagingen. Bouwbedrijven weten zelf ook dat ze moeten veranderen. Van aannemer naar ondernemer. Van nieuwbouw naar renovatie. Meer de klant centraal stellen. Natuurlijk vragen ze zich af of Den Haag goed doorheeft hoe groot de problemen zijn. Als een bedrijf 50.000 man ontslaat, zou het land te klein zijn geweest. De lobby is daarom belangrijk. Moeten we niet actie voeren, zeggen sommigen. En ze willen stille diplomatie. Ik ben niet zo. Ik vind dat je zichtbaar moet zijn.”

Demonstreren op het Malieveld?

“Nee. Betonstorten op het Malieveld levert geen enkele baan op. Bovendien raak je dan kostbare grondstoffen kwijt die we in de bouw goed kunnen gebruiken. Zichtbaarder zijn kan ook zonder te schelden of te schreeuwen. Schreeuwen past ook niet bij onze identiteit. Zo’n grafzerkenactie van laatst gaat mij al te ver. Ik ben meer van de lijn: de bouw maakt het. Positieve actie.”

Brinkman, uw voorganger, was wel van de stille diplomatie…

“Ik heb diep respect voor Elco Brinkman. Na de bouwenquête heeft hij de bouw toch weer een plaats gegeven in de Nederlandse samenleving. Zonder zijn lobby was de Aanbestedingswet bovendien niet zo geworden als die nu is. De laatste btw-verlaging had er zonder hem never nooit gekomen. Je kunt iets dus wel fatsoenlijk doen, maar je moet laten zien wat je doet. Daar is duidelijk behoefte aan.”

Claimde Brinkman zijn successen te weinig?

Glimlachend: “Soms is het veel nuttiger om de minister met de eer te laten strijken.”

Raakte Bouwend Nederland geïsoleerd te, zoals het CDA?

“Dat heeft helemaal niets met elkaar te maken. Ik wil ook niet meer met een politieke kleur geassocieerd worden. Ik ben geen politicus meer. Het is ook niet juist geformuleerd.”

Tot voor kort was Bouwend Nederland bij geen enkel akkoord betrokken…

“Ik zeg ook niet dat we alleen maar vrienden hebben in Den Haag. Ik vind het noodzakelijk dat we zoveel mogelijk optrekken met andere brancheorganisaties, wat mij betreft ook met de Aannemersfederatie, maar ook met bijvoorbeeld corporaties. Samen kunnen we meer effect sorteren dan ieder voor zich. Bij de SER in de discussie rond het energieakkoord doen we dat al. Zelf kunnen we ook initiatieven nemen. Met zorgverzekeraars bijvoorbeeld.”

Wat valt er te halen in Den Haag?

“Er zijn mogelijkheden met de subsidies voor duurzame energie. Het gaat om 2,8 miljard euro. Dat geld moet ingezet kunnen worden voor het isoleren van woningen. Grootschalig wind op zee is goed, maar zo duur dat het kabinet ook energiebesparing zal moeten stimuleren om doelen te halen.”

Heeft u al gesproken met ministers?

“Nee. Tot 1 juli is dat het domein van Elco Brinkman. Met minister Blok heb ik al wel al een afspraak gemaakt. Snel wil ik ook met minister Dijsselbloem en PvdA-fractievoorzitter Samsom spreken. Ik snap niet hoe de brief van Dijsselbloem over de N33 rijmt met de interessante uitspraken van Samsom deze week in de Volkskrant. Dijsselbloem wil op zijn beurt pensioenfondsen niet het rendement geven dat ze moeten hebben. Natuurlijk weet ik dat de overheid goedkopere leningen kan krijgen, maar dat gebeurt niet, omdat we een begrotingstekort hebben. Dan zeg ik: jongens voor een relatief klein bedrag kun je enorme investeringen lostrekken. Er wordt nu zeker 20 procent minder geïnvesteerd in infra en in bouw.”

Dat pleidooi over geld lenen van pensioenfondsen is al oud. De minister van Financiën trapt steeds op de rem. Kunt u als oud-vicepremier aangeven waar het steeds misgaat?

“Nee, nee, nee. Ik ga daarover met Dijsselbloem praten. Zal argumenten moeten aandragen, maar geef mijn onderhandelingsstrategie niet in de krant weg. Als je met de kaarten op tafel onderhandelt dan weet je één ding zeker: het mislukt.”

Hoe doet Blok het volgens u?

“Dat weet ik niet.”

Dat is niet voor te stellen…

“Vraag me dat over een half jaar. Dan is het meer op zijn plaats. Ik wil hem eerst zelf spreken.”

Wij hebben met hem gesproken. Veelal hetzelfde verhaal…

“De hypotheekrenteaftrek hadden we liever anders gezien. Maar de bouw heeft de pijn genomen, dus laten we even rust hebben. Blok ken ik niet als iemand die te veel op ambtenaren leunt. Iedere minister doet het op zijn eigen manier. Schultz, Kamp, Blok. Eén ding is duidelijk. Ik ben geen minister. Ik ben voorzitter van Bouwend Nederland.”

Reageer op dit artikel