nieuws

Geld tegen krimp Groningen

bouwbreed Premium

Twaalf projecten om de leefbaarheid van krimpregio’s te verbeteren, krijgen financiële steun van de provincie Groningen. Het provinciebestuur stelt hiervoor 1,8 miljoen euro beschikbaar.

De projecten lopen uiteen van het ontwikkelen van een dorpsplein in Bellingwolde tot en met de bouw van een dorpshuis in Pieterburen, zo maakt de provincie bekend.

Tot 2020 trekt de provincie jaarlijks drie miljoen euro uit om de krimpgebieden Eemsdelta, Oost Groningen en de Marne te helpen. Het geld dat nu beschikbaar komt vormt de eerste geldstroom van dit jaar. Hiermee zullen vooral lokale initiatieven worden ondersteund. Zo hebben inwoners van Warffum het plan opgevat om een woonzorgcomplex te realiseren voor ouderen. Gedeputeerde Marianne Besselink zegt open te staan voor dit soort initiatieven en is bereid geld te besteden aan experimenten. Het is inmiddels de derde keer dat voor dit soort initiatieven geld beschikbaar komt. In 2011 en 2012 heeft de provincie geïnvesteerd in zestig verschillende projecten.

Reageer op dit artikel