nieuws

‘Geen bouwstop, wel bouwen voor de vraag’

bouwbreed

Een bouwstop voor een flink deel van het land, en dat dan onder supervisie van een landelijke regisseur. Met zijn pleidooi hiervoor in Cobouw (25 juni) raakt Arcadis-man Erik Blokhuis een gevoelige snaar.

Reacties van belangenorganisaties gaan van een geclausuleerde instemming tot de verzuchting: “Dit is het domste wat je kunt doen”. Een punt van kritiek is onder meer dat het vanuit, bijvoorbeeld, Den Haag onmogelijk zou zijn te overzien wat in alle regio’s dient te gebeuren. Ongewenst wordt het ook gevonden partijen te dwingen gebruik te maken van bestaande gebouwen die ze ongeschikt vinden.

Frank van Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers (IVBN) wijst erop dat op landelijk niveau helemaal geen ruimtelijke ordeningsbeleid meer bestaat. “Het Rijk heeft het primaat daarvoor verschoven naar de provincies en gemeenten. Als je een landelijke regisseur aanstelt, maak je die dus verantwoordelijk voor iets waar hij niet over gaat. Een gedeputeerde of wethouder zal zeggen: wie ben jij om je met mijn beleid te bemoeien.”

De gedachte dat de focus moet verschuiven naar de bestaande gebouwde omgeving en dat bouwplannen regionaal moeten worden bekeken in plaats van lokaal, is in de bouw- en vastgoedwereld weinig omstreden. Van Blokland hecht daarbij aan de nuancering dat gezien de grootste opgave die er ligt in zijn ogen niet zozeer behoefte is aan een bouw- maar aan een verbouwregisseur. “We gaan niet meer bouwen op de ouderwetse Vinex-manier”, verzekert NVB-directeur Nico Rietdijk. “Dat weet iedereen wel.” Maar hij ziet desondanks “een geweldige bouwproductie” in het verschiet voor de komende vijftien jaar. “Die zal zich vooral binnenstedelijk afspelen en tegen steden en dorpen aan. Oude gebouwen moeten worden getransformeerd, overbodige kantoren gesloopt. Verder ziet hij een behoefte aan jaarlijks nog altijd minimaal 70.000 nieuwe woningen.

Hij gaat uit van een sloop van drie op de duizend woningen per jaar. Dat komt overeen met de vervanging van twintigduizend woningen. Op basis van de geprognosticeerde groei van het aantal huishoudens, niet van gezinnen maar vooral van een- en tweepersoonshuishoudens zo weet hij, ziet hij verder een uitbreidingsbehoefte van 50.000 woningen per jaar.

Neprom-directeur Jan Fokkema waarschuwt onder meer, de ontwikkelingen in Limburg indachtig, tegen het koppelen van nieuwbouw aan een sloop- of transformatieverplichting. “Daarvan ben ik geen voorstander want dan leg jede problematiek van de verouderde panden en verkeerde keuzes uit het verleden bij partijen die nu willen investeren.”

Reageer op dit artikel