nieuws

‘Een uitdaging die te mooi 
was om te laten lopen’

bouwbreed

Katja Zuhorn is op 1 juni begonnen als manager bij Dome-X, een nieuw platform voor co-creatie. Het is een initiatief van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, dat gaat fungeren als ontmoetingsplek waar verschillende partijen – onder meer uit de bouw – kennis delen en samenwerken aan vernieuwende projecten of ontwikkelingen. Zuhorn (42) heeft onder meer gewerkt als marketing- en innovatiemanager bij AM. Ook was ze als ondernemer actief op het gebied van procescoaching en marketing.

Vanwaar deze overstap?

“Ik heb vier jaar voor mezelf gewerkt, met ontzettend veel plezier. Via mijn netwerk ben ik geattendeerd op deze rol. Ik las het profiel en dat was één op één op mij geschreven. Het was een uitdaging die te mooi was om te laten lopen. De rode draad zit voor mij in samenwerken, vernieuwen en over grenzen heen kijken.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Al vanaf mijn eerste werkervaring zit mijn kracht en passie in het verbinden van mensen en ideeën om uiteindelijk tot resultaat te komen. Ik ben sterk in het enthousiasmeren en creëren van draagvlak. Als je mensen kunt uitdagen hun comfortzone te verlaten, kom je daadwerkelijk tot andere ideeën en vernieuwing.”

Wat gaat u precies doen?

“Ik hoef niet volledig van scratch af aan op te bouwen. Paul Jansen, directeur Innovatie en Strategie van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, is anderhalf jaar geleden al begonnen. De basis ligt er. Nu gaan we het verder uitbouwen en extern positioneren. Voor het kennisatelier hebben we zeven kennisclusters, waarbinnen ik de spil ben. Daarnaast is er het woonatelier. Hier organiseren we de continue dialoog met woonconsumenten en eindgebruikers als zorginstellingen en schoolbesturen, eigenlijk iedereen die een huisvestingsbehoefte heeft.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen aan de noodzaak tot verandering in de bouw, die leidt tot een nieuwe cultuur en mentaliteit. We hebben een open en gelijkwaardige houding nodig. Dat is de randvoorwaarde voor een langetermijnperspectief. Ik denk dat je anders niet overleeft. Co-creatie en kennis delen dragen echt bij aan een integrale vernieuwende oplossing.”

Hoe trekt u onwillige partijen over de streep?

“A ls een partij strak blijft vasthouden aan oude patronen, is hij eigenlijk nog niet toe aan een nieuwe manier van werken. In dat geval is het geen kwestie van iemand koste wat het kost erbij houden, maar dan neem je afscheid.”

Reageer op dit artikel