nieuws

Duizend banen 
op de tocht in wegenbouw België

bouwbreed Premium

De Belgische en Vlaamse aannemersorganisaties vrezen voor een verlies van duizend banen in de wegenbouw. De Nationale Confederatie Bouw (NCB) en haar Vlaamse tegenhanger VCB baseren zich daarvoor op het aantal aanbestedingsberichten voor gemeentelijke wegenwerken in de eerste vijf maanden van dit jaar.

Dat aantal is gehalveerd in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Maar ook toen al vielen de aanbestedingen voor wegenwerken en bijgevolg de investeringen zwaar tegen. De VCB en de Vereniging van Vlaamse Wegenbouwers hebben dan ook een dringend beroep gedaan op de gemeentebesturen om zo snel mogelijk opnieuw in wegenwerken te investeren. Beide organisaties wijzen erop dat de toestand van het gemeentelijk wegennet door de strenge winter zwaar te wensen overlaat.

Ze pleiten voor een jarenlang vol te houden inhaalbeweging om de erbarmelijke toestand van het gemeentelijk wegennet te verbeteren. De VCB verwijst naar het voorbeeld van de Vlaamse regering, die nu al enkele jaren lang 100 miljoen euro per jaar blijft investeren in het wegwerken van gevaarlijke verkeerspunten op de gewestwegen. Ook heeft Vlaanderen inmiddels een meerjarenprogramma goedgekeurd voor zware investeringen in het structureel onderhoud van gewestwegen en autosnelwegen.

De VCB herinnert eraan dat de bouwsector de afgelopen twaalf maanden al drieduizend banen heeft verloren. In de wegenbouw werken circa tienduizend mensen, waarbij de arbeiders in de grond- en rioleringswerken nog eens opgeteld moeten worden. De gemeenten geven toe dat hun wegennet er vaak slecht bij ligt. Maar ze zeggen onvoldoende geld te hebben om daarin verbetering te brengen. Ze wijten hun geldgebrak voor een deel aan de federale overheid.

Reageer op dit artikel