nieuws

’De leefbaarheid van ons dorp staat voorop’

bouwbreed

De lijst sponsors van amfitheater Luttenberg is lang, zeer lang. Ondernemers in het 2500 inwoners tellende dorp beschouwen het als een eer een steentje te mogen bijdragen aan het in stand houden van een unieke culturele voorziening die heel Salland kent. Zo ook Peter Boksebeld van bouwdesign en bouwadvies Idplus.

Boksebeld is geen geboren Luttenberger, maar hij woont er al 25 jaar en zijn familie is stevig geworteld in de streek. Hij voelt zich zeer betrokken bij zijn omgeving. Dat komt tot uitdrukking in zijn deelname aan tal van acties voor het goede doel. Een dorpsgenoot die om hulp of advies verlegen zit, klopt bij Boksebeld zelden vergeefs aan. ‘‘Ik voel me zelfs vereerd als iemand vraagt: Peter, wil jij hier eens even naar kijken.’’

Sociaal-culturele initiatieven in Luttenberg en omgeving komen zelden zonder sponsoren en vrijwilligers tot stand. De bouwkundig ingenieur draagt bij in geld of verleent kosteloos advies. Hij schenkt jaarlijks een bedrag aan het zwembad, doneert aan het handbalteam, betaalt mee aan het jaarlijkse dorpsfeest en maakt tegen een te verwaarlozen vergoeding het ontwerp voor een multicultureel centrum. De renovatie van het amfitheater in de tuin van de pastorie kwam tot stand dankzij de belangeloze medewerking van verschillende deskundigen, onder wie ingenieurs van Arcadis. Boksebeld was eveneens bij het voortraject van het herstel als onbetaald deskundige betrokken.

Aan opdrachten heeft hij ondanks de crisis geen gebrek. Dat zijn orderportefeuille zo goed gevuld blijft, i s zo zegt hij, beslist geen gevolg van zijn vrijgevigheid als sponsor. ‘‘Als ik een project steun, zit daar geen eigenbelang achter. Ik denk nooit: misschien houd ik hier wel werk aan over. Bij mij staat de leefbaarheid van het dorp voorop. Daar wil ik aan bijdragen, want ik woon hier zelf ook. Als ik help een voorziening voor ouderen te realiseren, speelt in mijn achterhoofd de gedachte mee dat ik er te zijner tijd zelf ook gebruik van zal maken.’’

Toch levert sponsoring hem soms onbedoeld wel degelijk werk op. Zijn – deels kosteloze – hulp bij de realisatie van de sporthal in het dorp leidde onlangs in een ander dorp tot een betaalde opdracht voor een vergelijkbare voorziening. Peter Boksebeld is er trots op dat zijn dorp bekendstaat als De Parel van Salland en dat hij een bijdrage kan leveren aan het hooghouden van die reputatie. Als een verplichting heeft hij zijn sponsoractiviteiten nooit ervaren. ‘‘Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor leven in een dorp.’’

Reageer op dit artikel