nieuws

CPB adviseert uitstel bouw windmolens

bouwbreed Premium

Vanwege de huidige lage energieprijzen zou Nederland vijf jaar moeten wachten met de aanleg van 3500 megawatt aan windenergie. Alleen dan levert de bouw van windmolens daadwerkelijk geld op. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een gisteren gepubliceerde kosten-batenanalyse.

In het rapport rekende het CPB door wat de opbrengsten zijn wanneer het project Windenergie op Land volgens plan wordt gerealiseerd. Met dit project moet in de nabije toekomst 6000 megawatt energie worden opgewekt door windmolens.

Volgens de analyse blijkt dat de opbrengsten tot 2040 weg te strepen zijn tegen de kosten. Dat komt vooral doordat de prijs van energie de laatste jaren steeds lager is geworden, terwijl in de meeste plannen nog is uitgegaan van een stijging. Die lagere prijs komt vooral door de aanblijvende recessie en de realisatie van windparken in andere Europese landen die de prijs drukken. Windmolens geven daardoor energie op het moment dat de prijs laag is, als het waait.

Wanneer de economische groei terugkeert, wordt investering in windmolens op land wel weer rendabel, denkt het CPB.

Uit de rapportage blijkt ook dat de bouw van windmolens volgens de economische modellen alleen rendabel is in de provincies Friesland, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland. In andere provincies is de opbrengst tot 2040 marginaal of juist verliesgevend.

Reageer op dit artikel