nieuws

Commissie bepleit fonds voor restschuld

bouwbreed Premium

Er moet een tijdelijk fonds komen waarmee huiseigenaren die met een restschuld blijven zitten na verkoop geholpen kunnen worden. Dat adviseert de commissie-Van Dijkhuizen.

In het advies over hervorming van het belastingstelsel schrijft de commissie dat de restschuldproblematiek moet worden opgelost. Anders ontstaat een zichzelf versterkend mechanisme waarbij de huizenprijzen onder druk blijven staan.

Behalve het tijdelijke (borgstellings)fonds dat gefinancierd moet worden uit een beperkte opslag op hypotheken, stelt de commissie ook voor de rente op de restschuld nog gedurende 12 jaar aftrekbaar te laten blijven als eigen woningrente.

Bij het opstellen van het advies is de commissie uitgegaan van drie speerpunten: het bevorderen van de arbeidsparticipatie door het lonender maken van werk, het in beweging brengen van de woningmarkt en het minder rondpompen van geld, en vereenvoudiging van het stelsel. Onder meer een verhoging van de btw en het schrappen van aftrekposten moeten zorgen voor de financiering van de plannen.

Behalve een hervorming van de inkomstenbelasting stelt de commissie ook voor meer fiscaal evenwicht te brengen tussen directeuren-grootaandeelhouders en ondernemers die alleen maar onder de inkomstenbelasting vallen.

Reden voor de commissie om ook daar te gaan sleutelen, is dat er volgens haar geen reden is waarom de zogenoemde IB-ondernemer meer betaalt dan de ondernemer die een aanmerkelijk belang heeft. De laatste profiteert van voordelen zoals de zogenoemde doelmatigheidsmarge bij een hoger dan gebruikelijk loon van 30 procent. Het loon wordt daardoor in feite veel lager vastgesteld dan gebruikelijk. De winst uit onderneming na aftrek van het loon van de DGA wordt tegen een veel lager tarief belast.

Bij een IB-ondernemer wordt de totale winst belast volgens de tarieven van de inkomstenbelasting. De commissie wil dan ook de doelmatigheidsmarge verlagen naar 10 procent waardoor meer inkomsten in de inkomstenbelasting worden belast.

Reageer op dit artikel