nieuws

Cao-onderhandelingen groothandel uitgesteld

bouwbreed

De bouwmaterialengroothandel krijgt voorlopig geen nieuwe cao. Werkgevers, verenigd in de Hibin, zien momenteel geen mogelijkheden om afspraken te maken met vakbonden. Het cao-overleg is daarom uitgesteld.

Volgens FNV Bondgenoten is nog geprobeerd om “tot een pakket te komen dat rekening houdt met de pijnpunten aan beide kanten”, maar is dat uiteindelijk niet gelukt. Daarop is besloten om de cao-onderhandelingen op te schorten tot eind dit jaar.

Het uitstel houdt verband met de bouwmalaise, die ook de handelaren in bouwmaterialen zwaar heeft getroffen. Veel bedrijven in de sector hebben gereorganiseerd of zijn daar nu mee bezig.

“Bij het aflopen van de vorig cao was het voorspelbaar dat de onderhandelingen over een nieuwe cao moeizaam zouden verlopen”, stelt FNV Bondgenoten. “De werkgevers hadden immers aangegeven geen ruimte te zien voor verbetering, terwijl voor de werknemers de kosten voor het levensonderhoud wel stijgen.”

Om het verlies aan koopkracht te compenseren eisten vakbonden een loonsverhoging van 2,5 procent en een eenmalige uitkering van 300 euro.

Werkgeversorganisatie Hibin opteerde echter de nullijn. Daarnaast zouden een aantal adv-dagen moeten worden ingeleverd, de werktijden van werknemers moeten worden verruimd en toeslagen moeten worden geschrapt.

Die voorstellen waren voor FNV Bondgenoten onbespreekbaar omdat werknemers er daardoor 10 procent op achteruit zouden gaan. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat werknemers geld mee moeten brengen om tot een cao te komen.”

Omdat de vorige cao niet is opgezegd, blijft deze van kracht. De vakbond noemt dat niet ideaal, maar kan er mee leven. “Het slechte nieuws is dat er binnen afzienbare tijd geen verbeteringen aankomen. Het goede nieuws is dat er ook geen verslechteringen kunnen worden doorgevoerd.”

In de bouwmaterialengroothandel zijn zeshonderd bedrijven actief. Deze hebben gezamenlijk ruim negenduizend werknemers in dienst.

Reageer op dit artikel