nieuws

Britse fabrikant claimt CO2-negatief bouwblok

bouwbreed

De Britse producent van metselstenen Lignacite en het recyclingbedrijf Carbon8 hebben een milieuvriendelijk bouwblok ontwikkeld, de Carbon Buster. Volgens een berekening wordt bij de productie meer CO 2 gebonden dan uitgestoten. Lignacite stelt op grond daarvan dat het bouwblok CO 2- negatief is.

De m etselsteen bestaat voor 50 tot 55 procent uit gerecycled materiaal, waaronder houtsnippers, glas en schelpen maar ook Carbon8-korrels. Die worden in een nieuwe fabriek in Brandon vervaardigd met Accelerated Carbonation Technology (ACT), versnelde carbonatatie.

Carbonatatie is een natuurlijk proces waarbij koolstofdioxide reageert met calciumhydroxide. Het resultaat is calciumcarbonaat. Het proces vindt bijvoorbeeld door de jaren heen in beton plaats, waardoor het verzuurt. Bij een pH-waarde lager dan 8 tot 9 kan de wapening gaan roesten. Carbon8 vervangt de natuurlijke carbonatatie door een geforceerd proces van enkele minuten. Als grondstoffen gebruikt Carbon8 afvalstoffen van hoogovens, afvalverbrandingsinstallaties (avi’s), vervuilde grond en rioolwaterzuiveringsslib. De zware metalen in de korrels zijn ongevaarlijk omdat de pH-waarde neutraal wordt, stelt de fabrikant.

Volgens een berekening van de School of Science van de Universiteit van Greenwich wordt bij de productie van Carbon Buster bouwblokken per saldo 14 kilogram CO 2 per ton ve rbruikt. De druksterkte van de blokken is dan 3,6 N/mm2. Maar in de folder van Lignacite staat dat de CO 2 -uitstoot van het transport van de grondstoffen naar de fabriek niet wordt meegerekend.

De blokken zijn te gebruiken voor binnen- en buitenspouwbladen en binnenwanden. Voor een bepaling van de milieuvriendelijkheid zou bijvoorb eeld een vierkante meter metselw erk als eenheid genomen moeten worden, niet een enkel blok.

Nanda Naber, adviseur duurzaam bouwen bij het Nederlands instituut voor Bouwbiologie en -ecologie (Nibe) in Bussum: “Wij kennen deze bouwblokken niet. In theorie is het mogelijk dat de positieve milieueffecten van de productie van een bouwblok groter zijn dan de negatieve. Maar vaak wordt dan de CO 2- uitstoot aan een hoofdprod uct toegeschreven, niet aan de afvalstof.”

Reageer op dit artikel