nieuws

Brede deal moet gww-sector vergroenen

bouwbreed

Asfalt, beton, parkeren en wonen lijken op gespannen voet te staan met groene ambities. “Maar we wonen het liefst in ruim opgezette groene wijken, dus blijkbaar kan duurzaam en groen toch samen.”

De gisteren afgesloten ‘Green Deal Duurzaam gww’ moet uit alle toevalstreffers een standaard genereren zodat op termijn alle wegen en gebiedsontwikkelingen duurzaam worden aangepakt.

De ministers Schultz, Kamp (economische zaken) en Hennis (defensie) hebben hun handtekening gezet samen met nog een twintigtal opdrachtgevers en brancheorganisaties van bouwers, ingenieurs, installateurs en toeleveranciers. Een symbolisch ijkpunt om gww-projecten vanaf nu duurzamer op te zetten, want asfalt en groen laten zich prima combineren.

“De crux is om partijen in een vroegtijdig stadium bij elkaar te zetten zodat brede effecten zijn te bereiken”, schetst Johan van Dalen namens ProRail. De spoorbeheerder let al op natuurlijke bermen en bouwt zonnepanelen en zuinige verlichting op stations, maar denkt dat rond het spoor en de stations nog veel meer is te verduurzamen. Komend jaar pakt de opdrachtgever drie pilots op om meer ervaring op te doen en uit te wisselen. “Door brede samenwerking kan duurzaamheid een gesmeerd en efficiënt onderdeel worden van projectontwikkeling.”

Duurzaam en groen zijn allang geen geitenwollen-sokken-onderwerpen meer en beperken zich ook niet tot de verplichte natuurcompensatie of een boompje naast de snelweg. Ministers, wethouders en bestuurders roepen graag dat ze projecten energiezuinig en duurzaam willen aanpakken. Maar hoe duurzaam projecten dan in werkelijkheid uitpakken hangt nauw samen met de inzet van mensen en verschillende inzichten en dan loopt diezelfde praktijk al gauw stuk op weerstand en gebrekkige communicatie.

De Green Deal Duurzaam gww is een poging om projecten structureel anders aan te pakken en in de voorfase altijd ruimte te creeren voor een groene aanpak. Daarvoor zijn het ambitieweb, omgevingswijzer, dubocalc en CO2-prestatieladder als bruikbare instrumenten beschikbaar. Aan de hand van twaalf thema’s is het de bedoeling de hokjesgeest te doorbreken en beleid en de keten aan elkaar te knopen.

“Door in het begin van het proces na te denken over hoe je een weg ooit gaat slopen, krijg je vanzelf een andere insteek en aanpak. Levens-cyclusdenken moet al veel eerder beginnen dan de aanbesteding, maar kan ook bij de gunning nog een rol spelen om marktpartijen uit te dagen”, licht Lie Chahboun van AgentschapNL toe.

De bal ligt wat haar betreft niet alleen bij de opdrachtgevers, maar juist ook uitdrukkelijk bij de bouwsector. “Marktpartijen geven aan niet lijdzaam te willen afwachten, maar ook zelf tools en initiatieven te willen ontplooien en in te spelen op een meer duurzame vraag.” Het feit dat belangrijke brancheorganisaties in de bouw gisteren hebben meegetekend stemt optimistischer over de komende jaren.

Niet vrijblijvend

De intentie is om door de ‘green deal’ de duurzame gww-aanpak te versnellen en standaard te maken bij nieuwe projecten. Aanvankelijk is komend jaar de inzet om onderling kennis en ervaring uit te wisselen, maar de methode moet binnen enkele jaren beklijven en uiterlijk in 2020 voor alle projecten van toepassing zijn.

De deal is niet vrijblijvend en kiest een methode die al in de praktijk is bewezen. Niels van Amstel begeleidt diverse gebiedsontwikkelingen volgens de nieuwe aanpak en is optimistisch over het resultaat. Zo wordt de wijk Venuslaan in Nieuw-Lekkerland opgehoogd. De woonwijk is gebouwd op veengrond en verzakt. “Zowel de verharding als het riool wordt vernieuwd en bij de berekeningen is meteen nagedacht over nieuwe verzakkingen. De nieuwe aanleghoogte wordt daarom hoger dan eerst gedacht en ook het riool komt op een andere hoogte dan ‘normaal’. Dat voorkomt op korte termijn een nieuwe ronde”, schetst de adviseur van Megaborn een praktijkvoorbeeld. “Beleid en wensen zijn in kaart gebracht en op elkaar afgestemd, ook van bewoners. Ook kwamen we samen met aannemer Van der Ven al snel tot de conclusie dat het veel slimmer en goedkoper is om in één keer een groter gebied op te hogen dan het aanvankelijke plan. Dat werkt veel efficiënter dan de verzakte gebieden na elkaar op te hogen. Met een integraal plan bereiken we energiebesparing, materiaalbesparing, groen en meer parkeerplekken. Dus meer ‘waarde’ voor hetzelfde budget.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels