nieuws

Betere bescherming fouten

bouwbreed Premium

Verborgen gebreken moeten in de wet duidelijker worden omschreven. Dit is nodig om de kopers van bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning meer bescherming te bieden bij eventuele bouwfouten.

‘Duidelijker wettelijke omschrijving verborgen gebreken is noodzakelijk’

Dat staat in het rapport ‘Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw’ van het Instituut voor Bouwrecht.

In het onderzoek wordt gepleit voor een duidelijke omschrijving van beide begrippen. Deze zou er als volgt uit kunnen zien: “De aannemer is na oplevering alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken; een verborgen gebrek is een gebrek dat niet genoteerd is op het procesverbaal van oplevering.”

Het minister van Binnenlandse Zaken is opdrachtgever voor het rapport. De onderzoekers namen het privaatrecht als uitgangspunt en stelden de vraag hoe met behulp hiervan het bouwproces beter kan worden geborgd. Bevindingen van de commissie-Dekker uit 2008 zijn daarbij uitgewerkt.

Volgens de onderzoekers is ‘verborgen gebreken’ een relatief begrip. Daardoor moet bij eventuele geschillen de rechter of een arbiter vaststellen of het wel of niet om een verborgen gebrek gaat. In dat geval moet de opdrachtgever van het bouwwerk bewijzen dat er sprake is voor een verborgen gebrek. Bovendien moet hij aantonen wie daarvoor aansprakelijk is.

Bewijs

Door een duidelijker omschrijving van de begrippen zichtbaar en verborgen begrip in het Burgerlijk wetboek kan de opdrachtgever beter worden beschermd. In dat geval dient het proces-verbaal dat bij de oplevering wordt afgegeven als bewijs voor wat de opdrachtgever aan fouten meent te hebben ontdekt.

Overigens is het Instituut voor Bouwrecht van mening dat niet uitsluitend de afnemer van bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis beter moet worden.

Ook het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert kan een sterkere wettelijke positie krijgen. Hiertoe dient onder meer te worden onderzocht of een aannemer bij de oplevering van een bouwwerk wettelijk verplicht is om het op gebreken te onderzoeken. “Zo dat het geval is, verdient het aanbeveling te onderzoeken of deze verplichting geschrapt zou dienen te worden.”

Reageer op dit artikel