nieuws

Behoedzaam slopen en bouwen in een ziekenhuis in vol bedrijf

bouwbreed Premium

De patiënten een verdieping lager mogen er geen last van hebben en de chirurgen in het gebouw moeten gewoon hun werk kunnen doen. Daarom zet Beelen Sloopwerken bij de renovatie van het Haga Ziekenhuis in Den Haag de hydraulische knipschaar in.

Voorwerk

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, verrichtte Beelen Sloopwerken voorwerk. Daarbij had het bedrijf te maken met strenge eisen ten aanzien van geluid, stof en trillingen. Dat betekende veel knippen in plaats van hakken. Voor de nieuwbouw moesten op- en afrit van de voormalige hoofdingang wijken, evenals de ondergelegen parkeergarage en een deel van de kelder. Een secuur werk was het verwijderen van poeren van de fundering, waarvan een aantal zich onder het grondwaterniveau bevond. “Niet moeilijk”, zegt machinist Willem van den Nagel, “maar als je er een vergeet, kom je er nooit meer bij. We hebben nu gewoon op de tekening afgestreept wat was verwijderd.” Het ter plaatse tot granulaat vermalen beton is en wordt volledig op de bouwlocatie hergebruikt, onder andere voor ophoging en creëren van wegen voor bouwverkeer. Hiermee wist de aannemer een groot aantal vrachttransporten dwars door de stad uit te sparen.

oud

nieuw

Het sloopbedrijf heeft de opdracht om in het hoogbouwgedeelte van het complex aan de Leyweg, waarin de verpleegafdelingen zijn ondergebracht, de gemetselde tussenwanden te verwijderen. In het kader van een grootschalige vernieuwing en uitbreiding van het ziekenhuis maken de zalen plaats voor onder andere kleinere één- en vierpersoonskamers. Hiervoor is een geheel nieuwe indeling gemaakt. Beelen levert de verdiepingen daarom compleet gestript en ontdaan van asbest op.

Complicerende factor voor de sloper is dat het ziekenhuis ondertussen volop in bedrijf blijft. Zelfs de verdieping direct onder die waar de mensen van Beelen aan het werk zijn, de achtste, blijft gewoon in gebruik.

Volgens projectleider Kees van den Belt van Beelen Sloopwerken komt het steeds vaker voor dat gebouwen tijdens sloop- en bouwwerkzaamheden gewoon in gebruik blijven. En dat de aannemer dus steeds vaker rekening moet houden met de naaste omgeving.

Zo heeft Beelen bij aanvang van het project nog geprobeerd het puin via een stortkoker af te voeren. “Maar dat was toch even iets te heftig, zegt Van den Belt.” Daarna is ervoor gekozen het puin af te voeren via een container aan een kraan. Om overlast te beperken wordt volgens Van den Belt ook vaak een buffer van een lege etage aangehouden, maar bij het Haagse ziekenhuis zijn het geluid en de trillingen dusdanig laag dat een lege etage als buffer niet nodig bleek. Er is wel altijd een bufferlaag op het moment dat de grove sloop wordt uitgevoerd.

Het achterwege laten van een bufferzone levert de aannemer tijdwinst op, omdat de sloopwerkzaamheden pas mogen beginnen als zo’n etage helemaal leeg is. “Niet onbelangrijk in een project waarin de tijdsdruk toch behoorlijk hoog is”, meent Van den Belt, die kan melden dat tot nu toe alles volgens plan en naar tevredenheid van de opdrachtgever verloopt.

Nieuw

Beelen wordt in de ziekenhuistoren op de voet, dat willen zeggen een etage hoger, gevolgd door een werkploeg van Heijmans Utiliteit. De aannemer creëert de nieuwe etages: nieuwe dekvloeren als ondergrond voor de beige vloerbedekking en Metalstud wanden met een smetteloos witte afwerking. Medio 2011 zijn ze begonnen, op de bovenste verdieping. Voor toegang tot de werkvloer maken de werknemers gebruik van een externe bouwlift aan de gevel.

De lift in de kern van het gebouw blijft immers in gebruik voor vervoer van patiënten, bezoekers en personeel. Zij horen de bouwers niet tegen te komen en dat gebeurt ook niet. Projectleider van Heijmans Utiliteit Theo Abels vertelt dat aanvankelijk “natuurlijk” sprake was van een zeker spanningsveld tussen de gebruikers van het ziekenhuis en de bouwers.

“Dat is logisch. Lawaai en stof kun je niet voorkomen, maar wel zoveel mogelijk beperken. Het was dus even wennen aan elkaar, wij moeten op de afdeling veel bewerkingen uitvoeren, maar het gaat voorspoedig.” Op zijn beurt wordt Heijmans Utiliteit, dat ook tekent voor de installaties op de 2200 vierkante meter tellende etages, gevolgd door Interfurn, dat de etages volledig nieuw inricht. De bovenste verdiepingen van de toren zijn inmiddels weer in gebruik genomen.

Zodra de gevel van de nieuwbouw verrijst, krijgen de werknemers van Heijmans bij de toren en de bestaande laagbouw steeds minder ruimte. Zo bevindt de bouwlift zicht straks tussen beide gebouwen. Later wordt deze ruimte overkapt en verbindt dan oud en nieuw met elkaar. De renovatiewerkzaamheden duren nog tot eind volgend jaar.n

Een medewerker van Beelen verwijdert een gemetselde binnenwand (links), Heijmans zorgt voor het nieuwe interieur.

artists impression

Reageer op dit artikel