nieuws

Alle dijken gedetailleerd analyseren met DAM

bouwbreed

Sinds deze week kunnen alle dijken worden geanalyseerd met het softwareprogramma DAM. De consequenties van hoge waterstanden kunnen heel gedetailleerd worden geanalyseerd en voorspeld.

DAM (Dijksterkte Analyse Module) is ontwikkeld door Deltares en Stowa en de afgelopen jaren intensief getest tijdens pilotstudies op meer dan 3000 kilometer dijk bij vier waterschappen. Volgens Jos Maccabiani, die leiding gaf aan het ontwikkelteam, is het programma nu echt rijp voor implementatie door de hele waterwereld. Zo kunnen dijken razendsnel worden geanalyseerd en doorgerekend op verschillende scenario’s.

Het programma richt zich nu vooral op grote efficiencyverbeteringen voor het dagelijks beheer van dijken, maar ook bij dreigende calamiteiten kunnen beheerders hiermee over betrouwbare informatie beschikken en de juiste maatregelen treffen. Was het vroeger in de praktijk mogelijk om van elke kilometer dijk een profiel te maken en dat te analyseren op faalmechanismen als piping, instabiliteit of golfoverslag, met DAM kan gemakkelijk van elke 100 meter zo’n exercitie worden uitgevoerd. Of op kleinere intervallen, als de lokale situatie daarom vraagt.

DAM combineert daarvoor gegevens uit diverse digitale databestanden zoals hoogtekaarten, polderpeilenkaarten en gegevens over de sterkte van verschillende grondsoorten. Het ontwikkelteam van DAM gaat nu verder om het programma voor te bereiden op actuele meetgegevens die door sensoren in de dijk worden verzameld. Daarmee worden nu praktijkproeven uitgevoerd bij de Livedijk in Groningen, waar sensoren vervorming, waterspanning, en waterverplaatsing registreren.

Reageer op dit artikel