nieuws

ABN Amro: Herstel begint bij de utiliteitsbouw

bouwbreed

De orderportefeuille van bouwbedrijven zal op z’n vroegst in de loop van 2014 structureel herstellen. De utiliteitsbouw veert als eerste op, verwacht ABN Amro.

De bank stelt dat de bedrijfsinvesteringen in 2014 zullen aantrekken. Het herstel zal het eerste optreden in de bouw van scholen, agrarische gebouwen en winkels. “Het aantal vergunningen dat is afgegeven voor deze gebouwen is over langere tijd het meest stabiel geweest”, aldus de opstellers van de sectorupdate. Gemeenten zouden echter nog roet in het eten kunnen gooien. Zij zijn verantwoordelijk voor scholen in het

basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs. “Door de overheidsbezuinigingen kan nieuwbouw of renovatie van deze scholen af- of uitgesteld worden.”

Het aantal vergunningen voor het bouwen van winkels is de afgelopen jaren “opvallend” stabiel, stelt de bank. Omdat leegstand van centrale winkelgebieden het afgelopen jaar 8,3 procent bedroeg, vraagt de financier zich echter af “hoe verstandig het is in te blijven zetten op de bouw van nieuwe winkelgebieden”.

Bezuinigingen

ABN Amro maakt zich, behalve over de “muurvast” zittende woningmarkt, nog het meest zorgen over de wegenbouwers. Hun orderportefeuille was in maart met 4,6 maanden de laagste in de bouw. Dit geeft volgens de bank aan dat de gww-sector volgend jaar onder druk komt te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de overheidsbezuinigingen op infrastructurele projecten. “Dit zal vooral de nieuwbouw treffen, op onderhoud en beheer wordt niet bezuinigd.” Hoe zwaar de bezuinigingen gaan wegen op de sector is volgens de financier op basis van de orderportefeuille lastig te voorspellen.

Voor de bouw als geheel verwacht ABN Amro in zowel 2013 als 2014 krimp. In de loop van volgend jaar zal de bouwproductie weer voorzichtig uit het dal kruipen. “Omdat de prijzen in de bouw onder druk staan, verwachten wij in 2014 nog een lichte daling van de omzet.”

Reageer op dit artikel