nieuws

VNG moet niets hebben van ingrijpen door provincies

bouwbreed

De mogelijkheid voor provincies om in te grijpen in ruimtelijke plannen van gemeenten moet uiterst beperkt blijven. Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een reactie op de concept-Omgevingswet.

Pleidooi voor grotere flexibiliteit in ruimtelijke plannen

De VNG is bang dat in de nieuwe wet alsnog de zogenoemde reactieve aanwijzing voor provincies zal worden opgenomen. Met zo’n aanwijzing kan de provincie een gemeente gedetailleerde regels opleggen.

“Dat is een slechte zaak, omdat zonder afbakening van de reikwijdte van dit instrument niet duidelijk is waar gemeenten aan toe zijn. Dit belemmert gebiedsontwikkeling”, vindt de VNG. Bovendien gaat het ingrijpen soms wel heel ver. Zo kan een provincie zich in theorie bemoeien met de hoogte van antennes in stedelijk gebied, terwijl dit aan gemeenten voorbehouden zou moeten worden.

De VNG vindt dan ook dat in de wet ingrijpen door andere overheden in de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening wettelijk beperkt moeten worden.

Omgevingsplannen

De VNG pleit daarnaast voor een grotere flexibiliteit in de ruimtelijk plannen. Gemeenten zullen in de toekomst omgevingsplannen moeten maken waarin de huidige bestemmingsplannen, beheersverordeningen en regels voor monumenten en welstandseisen zijn opgenomen. Dat is op zich positief omdat daardoor beter integraal gewerkt kan worden.

Aan de andere kant maakt het voorbereiding en besluitvorming complexer. Nog niet duidelijk is bovendien wat nu wel en niet verplicht moet worden vastgesteld en of gemeenten makkelijk kunnen afwijken van de plannen zonder daarvoor eerst een geheel nieuw plan te moeten maken.

Verder wil de VNG duidelijkheid over de kosten. De invoering van wetten als de Wabo en de Crisis- en herstelwet hebben aangetoond dat die kosten hoog kunnen oplopen. Ook dreigen gemeenten inkomensten mis te lopen doordat er veel meldingsplichtig wordt. Tegelijkertijd kost toenemend toezicht juist extra geld.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels