nieuws

Verwarring over termen 
bestaande infrastructuur

bouwbreed Premium

Het ontbreekt aan een eenduidige gemeenschappelijke terminologie voor de aanpak van bestaande bruggen en kunstwerken. Bovendien bestaat behoefte aan nieuwe en verbeterde richtlijnen en normen.

Grote behoefte aan normen en richtlijnen

Dat be toogden de ‘keynote-speakers’ Thomas Vogel en Ton Vrouwenvelder op het congres van de International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) in De Doelen in Rotterdam. “We hebben wel de ISO 13822 voor de evaluatie van bestaande constructies, maar daarin staat ‘assessment’ (beoordeling, evaluatie) bovenaan. Voor de overheid of een andere eigenaar van een constructie is beoordeling slechts een deel van de procedure om zijn eigendom veilig en functioneel te houden”, betoogde Vogel, hoogleraar constructief ontwerpen aan de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich, Zwitserland. Hij vindt de rangschikking van termen in de Zwitserse norm uit 2003 beter. Die maakt onderscheid tussen monitoren en onderzoeken. Beide acties kunnen leiden tot onmiddellijke of aanvullende maatregelen (onderhoud, reparatie of modernisering).

“In Zwitserland bestaat de algemene term ‘Erhaltung’. Ik stel internationaal de term ‘sustainment’ voor. Veilig en functioneel maken deel uit van ‘sustainability’”, aldus Vogel. ‘Sustainment’ zou de eenduidige gemeenschappelijke term kunnen worden voor procedures en interventies om de veiligheid en functionaliteit van bestaande infrastructuur op een aanvaardbaar niveau te houden. Daarmee zou een eind kunnen komen aan de ‘Brug van Babel’ zoals op het IABSE-congres in Rotterdam.

Grote kloof

Ton Vrouwenvelder, hoogleraar aan de TU Delft, stelde dat grote behoefte bestaat aan nieuwe of verbeterde regels voor het beoordelen van bestaande constructies en voor het nemen van beslissingen over reparatie of moderniseren van bestaande constructies. “Er bestaat een grote kloof tussen het theoretische raamwerk en de praktijk. De nieuwe richtlijnen en normen moeten hoogwaardig zijn, maar ook de dagelijkse praktijk vereenvoudigen en stroomlijnen”, aldus Vrouwenvelder.

> Pagina 10: Ingenieurs zoeken naar inspectiemethoden infra

Reageer op dit artikel