nieuws

Vakopleiding moet anders

bouwbreed Premium

Gespecialiseerde bouwberoepen moeten anders opgeleid kunnen worden. Daarvoor moet het ministerie van Onderwijs wel wat regels aanpassen.

AFNL wil proef met nieuwe vorm van onderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verandert het nodige zoals een ureneis en de eis dat alleen bevoegde docenten les mogen geven. Dat maakt het opleiden van specialisten heel lastig, schrijven AFNL, opleider BGA Nederland, onderwijsadviseur CINOP en het Radius College in een brief aan de ministers van Onderwijs en van Sociale Zaken. Dit klemt te meer omdat er in het technische onderwijs al te weinig instroom is, waardoor het opleiden van specialisten als betonvlechters en dakdekkers nog lastiger wordt. Daarnaast worden vaak specialisten van bouwbedrijven ingezet als gastdocent omdat die de allerfijnste kneepjes van het vak kennen. Dat mag in de toekomst echter niet meer.

BGA Nederland heeft nu een nieuw opleidingsmodel ontwikkeld, het zogenoemde blended leren. Daarin wordt 20 procent van de tijd gestoken in collectieve scholingsdagen, 30 procent in videoconferencing, 10 procent training on the job door een bevoegde coach en 40 procent training on the job door een gastdocent. Die wordt dan wel getraind in de vakken pedagogiek en didactiek. Voor hun vaktechnische kennis kunnen ze wat BGA betreft zonder meer vrijstelling krijgen.

Ontheffing

De organisaties willen nu een pilot van twee jaar uit gaan voeren. Daarvoor is wel de medewerking van het ministerie nodig omdat er ontheffingen nodig zijn. Zo moet er een tijdelijke ontheffing komen van de eis dat slechts een bevoegd docent les mag geven voor de verplichte uren in een opleiding. Ook de uren die gastdocenten geven zouden moeten meetellen. Ook videoconferencing moet meetellen voor de verplichte lesuren. Daarnaast wijzen de organisaties erop dat opleiden zo langzamerhand veel te duur gaat worden. Enkele jaren geleden werd een afdrachtvermindering voor de loonbelasting ingevoerd. Daarop gaat de rijksoverheid fors bezuinigen. In ieder geval voor de pilot moet de afdrachtvermindering van 2700 euro blijven gelden, vinden de organisaties. Dit heeft ook te maken met de verminderde inkomsten van het O&O-fonds als gevolg van de uitstroom uit de bouw-cao.

Reageer op dit artikel