nieuws

Techniekpact zorgt voor boter bij de vis

bouwbreed Premium

Meer mensen moeten kiezen voor techniek. Overheid, onderwijsinstellingen en de werkgevers- en werknemersorganisaties in het technische bedrijfsleven zijn hierover eensgezind. Gisteren ondertekenden ze het langverwachte Techniekpact, waarmee ze zich verplichten tot concrete maatregelen om dit doel te bereiken.

Zo komt er extra geld voor techniekonderwijs, wordt techniek een verplicht vak op basisscholen en krijgen mbo-leerlingen minimaal een gegarandeerde stageplaats. Verder komen er meer mogelijkheden voor scholen om gastdocenten aan te trekken.

De bedoeling is dat jongeren op grote schaal hun voordeel doen met het gegeven dat de komende jaren een grote instroom van technisch personeel nodig is. In deze tijd van groeiende werkloosheid blijkt de techniek nog volop kansen te bieden. Door tegelijk techniek onder scholieren meer bekend en daardoor meer bemind te maken, zou een grondige herwaardering van het vak in het verschiet kunnen liggen.

Tot 2020 gaan, is berekend, jaarlijks meer dan 70.000 technici zoals bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici, metaalbewerkers, ingenieurs en systeemanalisten met pensioen. Als meer leerlingen kiezen voor een technisch vak, neemt het tekort op de arbeidsmarkt snel toe. Voor volgend jaar wordt, zelfs bij een beperkte economische groei, al een tekort voorzien van 63.300 werknemers. Berekend is dat om de tekorten het hoofd te bieden, is jaarlijks een extra toevoeging nodig is van 30.000 technici.

Zo zal de bouw- en installatiesector nauwelijks de mensen kunnen vinden om de enorme energietransitie-opgave effectief te realiseren. En mist de industrie broodnodige gegadigden om de productie kwalitatief en kwantitatief de juiste impuls te geven.

Niet technische vakken zoals de economische en administratieve zijn de afgelopen decennia in populariteit gegroeid maar kampen vaak met een sterk verslechterd arbeidsmarktperspectief. Een buitenkans om jongeren te wijzen op het betere perspectief bij de maakindustrie.

Reageer op dit artikel