nieuws

‘Skarsterlân onbezonnen, ondeskundig en naïef’

bouwbreed

Gemeenten zijn over het algemeen zeer terughoudend om de lokale bouwsector te stimuleren. Dat stelt bestuurskundige Peter Polhuis. Als voorzitter van de rekenkamercommissie Skarsterlân deed hij onderzoek naar de aanbesteding van de brede school in Joure.

De conclusies uit het onderzoek waren niet mals. De gemeente toonde zich in het traject naïef, ondeskundig en onbezonnen. Uit de Friese bouwsector kwam veel kritiek richting Skarsterlân. Door de hoge eisen aan het dbmo-contract sloot de gemeente lokale en regionale partijen bij voorbaat uit.

“Toch had de gemeente oprecht de doelstelling om de lokale economie te stimuleren”, blikt Polhuis terug, “Lokale overheden zijn over het algemeen terughoudend om die doelstelling handen en voeten te geven. Ze willen regionale bedrijven niet bevoordelen en proberen alle schijn van ‘discriminatie’ tegen te gaan. Dat mag natuurlijk ook niet, maar Skarsterlân had best in haar aanbesteding selectie-eisen kunnen stellen waardoor Friese bedrijven een betere kans kregen.”

Polhuis noemt het voorbeeld van een storingsdienst. “Als je als eist stelt dat een storing binnen een bepaalde tijd moet worden opgelost, dan bevorder je de lokale inzet. Een ondernemer uit de omgeving kan op dat punt scoren.”

Transactiekosten

Uit het rapport van de rekenkamercommissie blijkt dat Skarsterlân op het gebied van rechtmatigheid niets te verwijten valt. Desalniettemin is de gemeente te rücksichtslos geweest. “Dat blijkt alleen al uit de transactiekosten van meer dan 1 miljoen euro. Die zijn voor een project van 7,5 miljoen buiten proportie.”

Facilicom Service Group heeft de gemeente gemeld veel gebruik te zullen maken van lokale partijen. Polhuis adviseert om dit zwart-op-wit te zetten. FNV Bouw wil er op toezien dat Facilicom zijn beloftes nakomt. De werknemersorganisatie heeft de handen ineengeslagen met Bouwend Nederland. Het project met brede school in Joure moet een voorbeeld zijn voor andere gemeenten in Nederland. Samen met de Friese afdeling van Bouwend Nederland heeft FNV Bouw een brief naar alle gemeenten verstuurd.

Reageer op dit artikel