nieuws

Schoepen getijdencentrale weerstaan hoge druk

bouwbreed

Het Engelse bedrijf Tidal Energy heeft een innovatief model getijdencentrale ontwikkeld, dat voor de kust van Wales komt te staan. Bijzonderheid van de proefinstallatie van 400 kilowatt zijn de schoepen van 18 meter doorsnee, die zo gevormd zijn dat ze een hoge druk kunnen weerstaan.

De meest belangrijke noviteit van de DeltaStream getijdencentrale van het in Cardiff gevestigde Tidal Energy Ltd betreft de vorm van de bladen. De meeste conventionele waterturbines zijn zo ontworpen dat zij bij een grote toevoer aan water een zo hoog mogelijke opbrengst kunnen leveren. Dit levert echter onder dergelijke omstandigheden een zware belasting op de schoepen op. Voor het ontwerp van de DeltaStream-centrale viel de keuze op bladen, die een dusdanig profiel hebben gekregen dat zij bij een gegeven stuwkracht een maximale opbrengst leveren.

Een andere noviteit betreft de manier waarop in de wijze van groot onderhoud aan de installatie is voorzien, iets dat bij veel getijdencentrales een kostbare aangelegenheid is. Deze installatie, die geschikt is voor waterdieptes van 30 tot 60 meter, staat los op de zeebodem, en is met een kraan eenvoudig omhoog te hijsen.

De getijdencentrale lijkt verder de eenvoud zelve. Drie horizontale asturbines staan op een driehoekige platform. De drie turbines zijn elk uitgerust met een driebladige rotor, op het eerste gezicht lijken ze net op windturbines. Bij een getijdenstroom van 2,25 meter per seconde levert de installatie een elektrische vermogen van 400 kilowatt. Een onderzeese zeekabel van 6,6 kilovolt vervoert de opgewekte elektriciteit naar een transformatorhuis op de kust.

Subsidie

Dankzij een onlangs verleende subsidie van de Europese Unie kan Tidal Energy binnenkort de getijdencentrale gaan beproeven in Milford Haven, in 2014 volgt de bouw van de 400 ton wegende proefinstallatie in Ramsey Sound voor de kust van Pembrokeshire, aan de zuidwest kust van Wales. ‘‘Wanneer we de proefnemingen van ons demonstratie-ontwerp van de DeltaStream in Ramsey Sound voltooid hebben, zijn we van plan om een 10 megawatt-centrale voor St. David’s Head in Pembrokeshire te gaan installeren’’, aldus David Williams van Eco2, de moedermaatschappij van Tidal Energy.

Vanzelfsprekend is ook bij deze getijdencentrale een milieueffectrapportage uitgevoerd. Een van de aandachtspunte n is de mogelijke visuele hinder, een niet onbelangrijk aspect gezien het feit dat de kust van Ramsey Sound veel toeristen trekt.

Reageer op dit artikel