nieuws

Schadevrij grondboren voor bodem energie

bouwbreed Premium

Eén vierkante meter grond is genoeg om een boring te kunnen maken voor een gesloten bodemwisselaar, vindt Lowergy Concepts. Thermoplus ontwikkelde daarvoor een boortechniek die het gebruik van hernieuwbare energie in de bestaande bouw kan bevorderen.

Verbeterde boormethode vergroot kansen voor bodemenergie in bestaande bouw

In de ni euwbouw maakt het niet zoveel uit hoe de gaten voor de bodemwisselaar worden geboord, zegt Koos Folmer van Lowergy Concepts, . “Schade aan tuinen is niet aan de orde omdat die er nog niet zijn.” Het is volgens hem juist de angst voor schade aan de tuinen van bestaande woningen en de daaruit volgende overlast voor de bewoners die corporaties ertoe kan doen besluiten bij renovaties af te zien van bodemenergie.

In Nunspeet demonstreerde Lowergy Concepts, onderdeel van Nathan, voor corporaties en aannemers dat voor een goed functionerend systeem van bodemenergie een boring op een vierkante meter tuin of het pad naar voordeur volstaat. Dochterbedrijf Nathan Thermoplus ontwikkelde daarvoor een boortechniek die met water onder druk een gat in de bodem spoelt. De boring vindt plaats in de uiterste hoek waar de tuin of het pad aan de straat grenzen. Het verschil in hoogte tussen de straat en de stoep wordt tijdelijk opgevuld waarna de boormachine tot aan de perceelgrens rijdt.

Tijdens het boren spoelt de boorkop grond uit het boorgat. De slurrie bezinkt in een bak. Het schone water wordt in een tweede bak gepompt en vervolgens opnieuw gebruikt voor de boring. De grond wordt intussen uit de bezinkbak geschept en afgevoerd. In Nunspeet kwam de boor tot een diepte van ruim 150 meter. De kleilagen die de boor onderweg tegenkomt worden hersteld met zwelklei, zegt Folmer: “Grondwater blijft daardoor beschermd.”

In het boorgat komt een gesloten wisselaar die een warmtepomp bedient. In Nunspeet is dat een bodemgekoppelde warmtepomp. De warmtepomp is aan gesloten op een afgiftesysteem. Dat is verwerkt in een geïsoleerde voorzetwand die tegen de woningscheidende wanden wordt geplaatst. “De isolerende laag is met 4,5 centimeter dik genoeg om geluid uit aangrenzende woningen tegen te houden”, zegt Folmer. “Daarmee is meteen een nijpend probleem opgelost.”

Lowergy voe rt de proef in Nunspeet voor eigen risico en rekening uit. Het boorgat is gemaakt bij een particulier die er zijn rijenwoning voor beschikbaar stelde. Folmer verwacht geen problemen wanneer meer mensen in de straat besluiten dit voorbeeld te volgen. “In het o ntwerp wordt rekening gehouden met meerdere woningen in de bestaande woonwijk zodat er geen onderlinge beïnvloeding is.”

Reageer op dit artikel