nieuws

Salaris in de bouw blijft stijgen

bouwbreed Premium

Salaris in de bouw blijft stijgen
Shutterstock

Bouwprofessionals zijn er in 2013 over vrijwel de hele linie in salaris op vooruitgegaan. De meeste salarisstijgingen liggen tussen de 1 en 2,5 procent. Accountmanagers zijn de enige uitzondering: zij leverden salaris in.

Onderzoek Cobouw en Berenschot: in 2014 verwacht iedereen door te groeien

Dit blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van Cobouw in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot. Aan de online enquête hebben 817 bouwprofessionals deelgenomen.

Met de gemeten salarisstijgingen kan de prijsinflatie niet of nauwelijks worden bijgehouden. De gemiddelde salarisstijging in de bouw bedroeg 2,1 procent, blijkt uit het onderzoek. De prijsinflatie lag in 2012 op 2,5 procent.

In 2014 verwachten alle functiegroepen verder door te groeien in salaris. Het meest optimistisch zijn de constructeurs. Zij denken volgend jaar 2,5 procent meer te verdienen dan nu. Alle anderen gaan uit van een lagere inkomensgroei. Niemand verwacht er in salaris op achteruit te gaan. De gemiddeld verwachte groei voor komend jaar bedraagt 1,6 procent.

Respondenten die zowel dit jaar als vorig jaar aan het onderzoek hebben meegedaan, geven in meerderheid (57 procent) aan dat zij hun salarisgroei vorige keer goed hebben ingeschat. De rest zat ernaast. Van deze groep ging het overgrote deel er dit jaar minder op vooruit dan vooraf gedacht.

Bedrijfsleiders, inkopers en constructeurs hebben dit jaar de grootste salarissprong gemaakt. De constructeurs boerden het best met een loonstijging van 4,5 procent. Bedrijfsleiders zagen hun inkomen groeien met 3,2 procent. Bij inkopers lag dit op 3,3 procent. Directeuren ontvangen 1,5 procent meer salaris dan vorig jaar, projectleiders 2,3 procent.

“De positieve uitkomst voor de constructeurs, heeft waarschijnlijk te maken met de relatief jonge gemiddelde leeftijd van de respondenten uit deze functiegroep (33 jaar, red.)”, zegt Hella Sylva, consultant bij Berenschot. Dat accountmanagers aangeven salaris te hebben ingeleverd, schrijft Sylva toe aan het feit dat zij vaak op provisiebasis werken: “Bij een slechte economie zijn de uitgekeerde variabele beloningen meestal lager.”

Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat Cobouw en Berenschot een salarisonderzoek hebben gehouden. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van onder meer arbeidsvoorwaarden, arbeidsmobiliteit en de mate van tevredenheid over het werk.

Reageer op dit artikel