nieuws

Provincie Flevoland gooit de kont tegen de fusiekrib

bouwbreed

De provincie Flevoland is mordicus tegen een gedwongen fusie met Utrecht en Noord-Holland. Dat schrijft commissaris van de Koning Leen van Beek in een open brief.

Op zijn zachtst gezegd verbaasd is Van Beek over de halstarrigheid waarmee minister Plasterk zijn plannen voor één Randstadprovincie wil doordrukken. Enkele weken geleden nog kondigde de bewindsman juist aan dat hij afziet van zijn plannen om de twaalf provincies om te vormen tot vijf landsdelen.

Argument was dat bij een aantal provincies de animo om te fuseren gering was. Hij maakte wel een uitzondering voor Noord-Holland, Flevoland en Utrecht die wel moeten fuseren. Dat kan, volgens hem omdat er in die provincies al jaren gesproken wordt over meer samenwerking waardoor de geesten daar al rijp zijn voor een fusie.

“In tegenstelling tot wat de minister doet voorkomen, is in Flevoland nooit door de gemeenschap of de volksvertegenwoordiging voorgesteld om samen te gaan met Noord-Holland en Utrecht”, schrijft Van Beek. Sterker nog, begin 2013 heeft het provinciebestuur zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de fusie.

Ook de bevolking van Flevoland is geen voorstander. Driekwart stemt tegen. Overigens zijn in Noord-Holland en Utrecht ook meerderheden (51 respectievelijk 55 procent) tegen fusie. Van Beek hoopt dan ook dat de minister alsnog afziet van zijn plan dat er alleen maar voor zorgt dat er één superprovincie komt die het bestuurlijk evenwicht in Nederland uit balans brengt.

Reageer op dit artikel